Project detail

Optimalizace plnění lepidel pro lepení zubovitého spoje a studium vlivu plnění na hygrotermální a teplotní odolnost spoje

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na posouzení možnosti modifikace jednosložkového polyuretanového lepidla částicovým či vláknitým plnivem. Budou posuzovány parametry lepidla i vlastnosti plniv. Hlavním předmětem zkoumání bude sledování únosnosti zubovitých spojů lepených takto modifikovaným lepidlem vůči hygrotermálnímu a teplotnímu namáhání. Pro výzkum budou využívany kombinace fyzikálně mechanických a mikroskopických zkoušek potvrzujíci účinnosť vybraného typu plniva.

Mark

FAST-J-22-8034

Default language

Czech

People responsible

Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Laciková Petra, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

LACIKOVÁ, P.; VANĚREK, J. Vplyv modifikácie lepidla na trvanlivosť lepeného spoja bukového dreva. Juniorstav 2023 - sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023. s. 209-214. ISBN: 978-80-86433-80-6.
Detail

BĚŤÁK, A.; ZACH, J.; MISÁK, P.; VANĚREK, J. Comparison of Wood Moisture Meters Operating on Different Principles of Measurement. Buildings, 2023, vol. 13, no. 2, p. 1-14. ISSN: 2075-5309.
Detail

LACIKOVÁ, P.; VANĚREK, J.; BĚŤÁK, A. Behaviour of wood joints glued by one component polyurethane adhesive modified by cotton flakes and basalt fibers. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2022, vol. 22, no. 2, p. 69-73. ISSN: 1804-4824.
Detail