Project detail

Analýza vlastností méně známých evropských druhů dřevin pro využití vdřevních kompozitních materiálech

Duration: 01.07.2022 — 30.06.2025

On the project

Projekt je zaměřen na komplexní analýzu vlastností méně známých druhůdřevin pro využití v aglomerovaných materiálech, zejména OSB deskách(desky z orientovaných třísek) a DTD (dřevotřískové desky) a v navazujícímzpracování. V první části bude za úkol vytvoření srovnávacích materiálovýchmodelů matematicky již popsaných méně známých druhů dřev. Druhá částbude zaměřena na vytvoření numerické simulace procesu dezintegrace ajeho ověření na reálném průmyslovém zařízení. V poslední části projektubude probíhat experimentální ověření kvality dezintegrovaných částic vkompozitních materiálech a výroba zkušebních desek vyrobených zrozdílných druhů dřeviny a jejich kombinace. V poslední části budouověřovány fyzikální a mechanické vlastnosti desek spolu s LCA analýzoupro různé typy dřevin.

Keywords
dřevotřísky, OSB, lisovací parametry, dezintegrace, fyzikální a mechanickévlastnosti, aglomerované materiály

Mark

LUASK22094

Default language

Czech

People responsible

Podaný Kamil, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Řiháček Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jopek Miroslav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Manufacturing Technology
- (2022-07-01 - 2025-06-30)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUASK22 bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika (kód IS VaVaI-VES SMSM2021LU001; dále jen „LUASK22“) v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION

- whole funder (2022-07-22 - 2025-06-30)