Project detail

Circular wastewater management - Wastewater as a local source for service water, renewable energy and nutrients

Duration: 01.01.2022 — 31.12.2023

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - ČR - Rakousko (období realizace projektů 2022-2023)

- whole funder (2022-04-29 - not assigned)

On the project

Náplň výzkumu Doba trvání projektu je 2 roky. Tím je spolupráce nastavena ve dvou fázích: První fází (první rok) je výzkum zaměřený na základní principy, kde se jako základ pro identifikaci dostupných a slibných přístupů a technologií pro nakládání s odpadními vodami v souladu s principy cirkulární ekonomiky používá relevantní národní a mezinárodní literatura. Druhá fáze (druhý rok) je zaměřen na praktičtější výzkum, kde bude teoretický výstup z prvního roku přenesen do kontextu zaměřeného na praxi s ohledem na místní specifické okrajové podmínky (jedna případová studie v každé partnerské zemi).

Description in English
Research contents The duration of the project is 2 years. Hereby, the cooperation is set up in two phases: The first phase (first year) is fundamental orientated research where relevant national and international literature is used as a basis to identify available and promising circular wastewater management approaches and technologies. The second phase (second year) is more practical research orientated where the theoretic output of the first year will be brought into a practice orientated context considering local specific boundary conditions (one case study in each partner country).

Keywords
vodní hospodářství, cirkulární ekonomika, obnovitelná energie, získávání živin

Key words in English
wastewater management, circular economy, renewable energy, nutrients recovery

Mark

8J22AT019

Default language

Czech

People responsible

Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - fellow researcher
Novotný Michal, Ing. - fellow researcher
Velikovská Kristýna, Ing. - fellow researcher
Raček Jakub, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2022-01-01 - 2023-12-31)