Project detail

Zkoušky trvanlivosti vzorků materiálů na stanicích AXMAT

Duration: 20.06.2019 — 31.12.2020

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2019-06-20 - 2021-01-31)

On the project

Zkoušky trvanlivosti vzorků materiálů na stanicích AXMAT

Keywords
trvanlivostní zkouška, zkušební vzorek, pitting, vibrace

Mark

SR13957113

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Vlašic František, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Dept. of Condition Monitoring
- (2021-03-15 - not assigned)
Institute of Machine and Industrial Design
- (2019-06-20 - 2020-12-31)

Results

MAZAL, P.; PAPAJ, L.; VLAŠIC, F. Modernizace zkušebních zařízení R-mat s využitím kombinace diagnostických metod. Defektoskopie 2021. sborníky. Brno: Česká společnost pro NDT a VUT v Brně, 2021. s. 43-52. ISBN: 978-80-214-5988-5.
Detail

PAPAJ, L.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; STRECKER, Z.: Diagrum; Řídící a diagnostický systém zařízení R-mat. VUT v Brně, FSI, A3/112. (ostatní)
Detail