Project detail

Studium korozní odolnosti netvarových žáromateriálů

Duration: 01.03.2021 — 28.02.2022

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2021-01-01 - 2022-12-31)

On the project

Cílem projektu je studium korozní odolnosti netvarových žáromateriálů, se zaměřením na bezcementové žárobetony pojené vazbou sol-gel. Předpokladem je nahrazení hydraulické vazby, tedy eliminace vápenatých iontů obsažených v hlinitanovém cementu, metodou sol-gel a dosažení lepších korozních odolností.

Mark

FAST-J-21-7489

Default language

Czech

People responsible

Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zemánek David, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2021-01-01 - 2021-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2021-01-01 - 2021-12-31)

Results

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 525-532. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Corrosion Properties of Castables with Various Calcium Oxide Content. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2022. p. 241-246. ISSN: 1662-9752.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. Analysis of alkali oxides influence on the microstructure of refractory grog. In 19th International Conference on Silicate Binders, ICBM 2020. Solid State Phenomena. Switzerland: Solid State Phenomena, 2021. p. 188-193. ISBN: 9783035718706. ISSN: 1012-0394.
Detail