Project detail

Teoretická a experimentální analýza vlivu mezivrstvy na únosnost dřevobetonových spřažených nosníků

Duration: 01.03.2021 — 28.02.2022

On the project

Projekt je zaměřen na teoretické a experimentální ověření skutečného chování a vlivu mezivrstvy na únosnost spřaženého dřevobetonového nosníku. Záměrem je spolehlivý a zároveň ekonomický konstrukční návrh, který zajistíme účinným využitím stavebních materiálů a pochopením skutečného působení mezivrstvy mezi betonem a dřevěným nosníkem. Současné normové přístupy nezohledňují vliv mezivrstvy na únosnost spřažených dřevobetonových nosníků.

Mark

FAST-J-21-7487

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Břečka Jan, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2021-01-01 - 2021-12-31)
Institute of Metal and Timber Structures
- (2021-01-01 - 2021-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2021-01-01 - 2022-12-31)