Project detail

Advanced photopolymerized nanocomposite materials processed by additive manufacturing

Duration: 01.10.2021 — 30.09.2024

On the project

The project focuses on the development of novel material platform based on photopolymerized 3D printed nanocomposite superstructures with tailored structure from nano- to macroscale. Fundamental issues associated with the development of new highly efficient photoinitiators, nanoparticle impact on the mechanism of photopolymerization reaction, nanoparticle assembly into hierarchical superstructures upon the photopolymerization, and structure-property relations in these superstructures will be investigated. Such structures could address the current need for advanced and highly customizable materials usable in the next generation applications such as traffic, energetics, or fabrication of sensors.

Description in Czech
Projekt se zaměřuje na vývoj nových materiálových platforem založených na fotopolymerních 3D tištěných nanokompozitních superstruktur s řízenou strukturou od nano- do makroměřítka. V rámci tohoto projektu budou zkoumány otázky základního výzkumu spojené s vývojem nových vysoce efektivních fotoiniciátorů, vlivem nanočástic na mechanismus fotopolymerní reakce, uspořádáváním nanočástic do hierarchických superstruktur během fotopolymerní reakce a strukturně-vlastnostní charakterizace těchto superstruktur. Tyto struktury by mohly představovat řešení pro současnou potřebu nových pokročilých a vysoce modifikovatelných materiálech pro aplikace nové generace jako je doprava, energetika, nebo výroba senzorů.

Keywords
photopolymerization;high efficiency photoinitiation;photocuring;visible light;additive manufacturing;3D printing;nanoparticle; assembly;spatial arrangement;organization;structure;nanocomposite;functional property

Key words in Czech
fotopolymerace;vysoce účinná fotoiniciace;viditelné světlo;aditivní výroba;3D tisk;nanočástice;uspořádávání;prostorové uspořádání;organizace;struktura;nanokompozit;funkční vlastnosti

Mark

21-43070L

Default language

English

People responsible

Lepcio Petr, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Advanced Polymers and Composites
- (2021-07-01 - 2024-06-30)

Funding resources

Czech Science Foundation - Mezinárodní projekty

- whole funder (2021-09-14 - 2024-09-30)

Link