Project detail

New loading and unloading manipulator for productive CNC lathes

Duration: 01.11.2020 — 30.09.2023

Funding resources

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- whole funder (2020-10-01 - 2020-10-01)

On the project

Cílem projektu je na základě výzkumu v oboru automatizační techniky pro obráběcí stroje vyvinout manipulátor pro produktivní CNC soustruhy řešený tak, aby svou činností nevyžadoval otevření dveří do pracovního prostoru, vyrobit a odzkoušet prototyp a zajistit průmyslově-právní ochranu použitého řešení.

Description in English
The aim of the project is based on research in the field of automation technology for machine tools to develop a manipulator for productive CNC lathes designed so that its activities do not require opening the door to the workspace, produce and test a prototype and ensure industrial law protection of the solution.

Keywords
Manipulator; Industry 4.0; soustruh

Key words in English
Manipulator; Industry 4.0; Turning

Mark

FW02020207

Default language

Czech

People responsible

Kočiš Petr, Ing. - fellow researcher
Mohammad Housam, Ing. - fellow researcher
Vlašic František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2020-03-27 - not assigned)

Results

MAZAL, P. Nový manipulátor s obrobky pro produktivní CNC soustruhy. Brno: VUT v Brně, 2021. s. 1-7.
Detail

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.; MAZAL, P. Analýza zatížení působících na části mechanismu vyvíjeného manipulátoru. 2021. s. 1-17.
Detail

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Optimalizace drážky a pevnostní výpočty modulu uchopení obrobků. Brno: 2022. s. 1-27.
Detail

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Technologie digitálních dvojčat v procesu obrábění. Brno: 2022. s. 1-13.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Nový manipulátor s obrobky pro produktivní CNC soustruhy. 2023. s. 1-6.
Detail

VLAŠIC, F. Výpočtový a simulační model manipulátoru při plném zatížení. 2023. s. 1-19.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Počítačové simulace na digitálním dvojčeti. 2023. s. 1-23.
Detail

KOČIŠ, P. Řízení a software vyvíjeného prototypu manipulátoru. 2023. s. 1-14.
Detail

VLAŠIC, F.; KOČIŠ, P. Řízení a software pro manipulátor s obrobky. Brno: 2022. s. 1-9.
Detail