Project detail

Výzkum možnosti využití metody sol-gel v bezcementových žárobetonech

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Cílem projektu je vývoj vysoce hlinitého bezcementového žárobetonu, ve kterém bude standardní hydraulická vazba nahrazena tzv. metodou sol-gel. Jako referenční receptura je zvolena nízkocementová receptura na bázi tabulárního korundu, kde vazbu tvoří kombinace hydratovatelného oxidu hlinitého s hlinitanovým cementem. Podstatou je nahrazení hydraulické vazby, tedy eliminace vápennatých iontů obsažených v hlinitanovém cementu, metodou sol-gel.

Mark

FAST-J-20-6279

Default language

Czech

People responsible

Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zemánek David, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Results

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Influence of Colloidal Silica on Final Properties of no Cement Castables. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: 2021. p. 125-130. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Use of the sol-gel method for the production of no cement castables. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. Melville, NY, USA: American Institute of Physics, 2021. p. 1-6. ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
Detail

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Využití metody sol-gel pro výrobu bezcementových žárobetonů. JUNIORSTAV 2021. Brno: 2021. s. 608-613. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. Factors Influencing Mullite Formation in Refractory Grog. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: 2021. p. 149-155. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1662-9779.
Detail