Project detail

Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Standardní projekt specifického výzkumu VUT v Brně, který se zaměřuje na problematiku vodního hospodářství ve městech a obcích. Speciální pozornost je věnována úpravě vody na vodu pitnou, dopravě vody veřejnými vodovody, čištění odpadních vod a využití energie a surovin z odpadní vody. Řešitelský tým projektu je tvořen sedmi studenty doktorského studijního programu na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně a jejich čtyřmi školitely.

Mark

FAST-S-20-6314

Default language

Czech

People responsible

Biela Renata, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fučík David, Ing. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - fellow researcher
Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Korytář Ivo, Ing. - fellow researcher
Lukášová Daniela, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Moravčíková Světlana, Ing. - fellow researcher
Nováková Jana, Ing. - fellow researcher
Singrová Veronika, Ing. - fellow researcher
Velikovská Kristýna, Ing. - fellow researcher
Ručka Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Results

LUKÁŠOVÁ, D.; BIELA, R.; GOTTWALD, M. Experimentální odstraňování pesticidů z vody aktivním uhlím. Vodovod.info, 2020, č. 10, s. 1-7. ISSN: 1804-7157.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; KORYTÁŘ, I. Testování účinnosti čištění a rekuperace tepla šedých odpadních vod. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 144-149. ISBN: 978-80-86020-91-4.
Detail

FUČÍK, D.; RUČKA, J. Srovnání investičních nákladů pro systémy odvodnění plochých střech. Mladá voda břehy mele 2020. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2020. s. 119-122. ISBN: 978-80-270-8323-7.
Detail

MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Odstranění léčiva z vody vybranými adsorbenty. Vodovod.info, 2020, č. 11, s. 1-9. ISSN: 1804-7157.
Detail

FUČÍK, D.; RUČKA, J. Roof Drains Testing. KOMVY 2020, 9th Conference of Young Researchers, Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava in Publishing House SPEKTRUM STU, 2020. p. 19-24. ISBN: 978-80-227-5057-8.
Detail

FUČÍK, D.; RUČKA, J. Testování podtlakových vtoků odvodnění plochých střech. Vodovod.info, 2021, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1804-7157.
Detail

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Vliv vybraných faktorů na biologické čištění odpadních vod. Vodovod.info, 2021, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1804-7157.
Detail

MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Laboratory Drug Removal from Water by Selected Adsorbents. KOMVY 2020, 9th Conference of Young Researchers, Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava in Publishing House SPEKTRUM STU, 2020. p. 53-59. ISBN: 978-80-227-5057-8.
Detail

NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J. NÁVRH METODIKY PRO MĚŘENÍ TEPLOTY PITNÉ VODY PŘES STĚNU POTRUBÍ. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 440-445. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

SINGROVÁ, V. KVALITA ODPADNÍ VODY V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ KYSLÍKU. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 469-474. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I. VARIANTNÍ TESTOVÁNÍ ČIŠTĚNÍ A REKUPERACE TEPLA ŠEDÝCH ODPADNÍCH VOD. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 446-450. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

RUČKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; Vysoké učení technické v Brně: PRESSURE SEWER SYSTEM AND METHOD THEREFOR. EP3263786B1, patent. (2021)
Detail