Project detail

Aditivní výroba komponent turbínového motoru z žárupevné slitiny IN939

Duration: 01.05.2020 — 30.04.2022

Funding resources

Technologická agentura ČR - 4. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- whole funder (2020-07-27 - not assigned)

On the project

Technologie Selective laser melting (SLM) je jednou z technologií 3D tisku kovů. Pro výrobu komponent používá výkonný laserový paprsek, který vrstvu po vrstvě natavuje jemný kovový prášek. Tato metoda umožňuje ekonomickou produkci komponent vyráběných v malých množstvích z obtížně zpracovatelných materiálů bez použití dalších nástrojů. Pro vysokoteplotní aplikace je nejčastěji v SLM používána niklová superslitina inconel 718. Její použitelnost je však omezena teplotou rozpouštění vytvrzovací precipitační fáze. Pro komponenty pracujících v extrémně vysokých teplotách např. lopatky turbín, pracující při teplotách až 1100 °C je vhodnější superstlitina na bázi kobaltu IN939. Mechanické a další vlastnosti slitiny IN939 jsou dobře známy u komponent vyráběných konvenčními způsoby např. přesným odléváním. To, ale neplatí pro komponenty vyrobené technologií SLM, kde se mechanické vlastnosti mohou výrazně lišit. Při znalosti těchto vlastností a spojením výhod aditivní technologie bude možné vytvářet unikátní komponenty např. komponenty leteckých motorů s vnitřními dutinami i ze slitiny IN939.

Keywords
Aditivní výroba, Selective laser melting, Inconel, IN939

Mark

TJ04000314

Default language

Czech

People responsible

Koutecký Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nopová Klára, Ing. - fellow researcher
Skřivánková Vendula, Ing. - fellow researcher
Šreibr Vít, Ing. - fellow researcher
Malý Martin, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

MALÝ, M.; NOPOVÁ, K.; ŠREIBR, V.; KOUTNÝ, D.; LINDOVSKÝ, P.; POPOVIČ, M.; VALOVÁ, A.; MICHÁLEK, M.; SVOBODA, M.; MIČKA, J.; ROBL, J. Souhrnná výzkumná zpráva projektu "Aditivní výroba komponent turbínového motoru z žárupevné slitiny IN939". 2022. s. 0-120.
Detail

MALÝ, M.; ŠREIBR, V.; NOPOVÁ, K.; KOUTNÝ, D.; POPOVIČ, M.; LINDOVSKÝ, P.; VALOVÁ, A.; MICHÁLEK, M.; SVOBODA, M.; MIČKA, J.; ROBL, J.: TJ04000314-V4; Komponenta turbínového stupně z žárupevné slitiny Inconel 939 - oběžné kolo. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno místnost D5/464. URL: https://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/442/. (funkční vzorek)
Detail

MALÝ, M.; ŠREIBR, V.; NOPOVÁ, K.; KOUTNÝ, D.; LINDOVSKÝ, P.; POPOVIČ, M.; VALOVÁ, A.; MICHÁLEK, M.; SVOBODA, M.; MIČKA, J.; ROBL, J.: TJ04000314-V1; Komponenta turbínového stupně z žárupevné slitiny Inconel 939 - statorové kolo. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno místnost D5/464. URL: https://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/443/. (funkční vzorek)
Detail