Project detail

Inovativní konstrukce a technologie výroby masivního dřevěného panelu

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2023

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- whole funder (2020-02-18 - not assigned)

On the project

Projekt je zaměřen na vývoj dřevěných masivních panelů s případným využitím kalamitního dřeva. Komponenty panelů jsou spojovány na mechanické bázi s možnou aplikací green lepidel. Panel bude součástí modulárního systému dřevěných staveb.

Keywords
dřevo; kalamitní dřevo; dřevěný nosný panel; mechanické spoje dřeva; green lepidla

Mark

FW01010579

Default language

Czech

People responsible

Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Barnat Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pavlovský Tomáš, Ing. arch., Ph.D. - fellow researcher
Schmid Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zach Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2020-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Building Testing
- (2020-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-01-01 - 2023-12-31)

Results

BEKHTA, P.; PIPÍŠKA, T.; GRYC, V.; SEDLIAČIK, J.; KRÁL, P.; RÁHEĹ, J.; VANĚREK, J. Properties of Plywood Panels Composed of Thermally Densified and Non-densified Alder and Birch Veneers. Forests, 2023, vol. 14, no. 1, ISSN: 1999-4907.
Detail

KALOČ, J.; JÄGER, O.; ŠMAK, M.; VANĚREK, J.; ZACH, J.; KRÁL, P.; DĚCKÝ, D.; TIPPNER, J.: FW01010579-V5; Ověřená technologie výroby modifikované/densifikované dřevní hmoty vykazující dostatečnou objemovou stálost. Matrix a.s. Třebešov. (ověřená technologie)
Detail

KALOČ, J.; KRÁL, P.; ŠMAK, M.; BOŠANSKÝ, M.; DĚCKÝ, D.; JÄGER, O.; PIPÍŠKA, T.; SLÁVIK, R.; TIPPNER, J.; VANĚREK, J.; ZACH, J.: FW01010579-V2; Panel pro vnitřní nosné stěny. Matrix a.s. Třebešov. (funkční vzorek)
Detail

KALOČ, J.; KRÁL, P.; ŠMAK, M.; BOŠANSKÝ, M.; DĚCKÝ, D.; JÄGER, O.; PIPÍŠKA, T.; SLÁVIK, R.; TIPPNER, J.; VANĚREK, J.; ZACH, J.: FW01010579-V3; Panel pro vnitřní nenosné stěny. Matrix a.s. Třebešov. (funkční vzorek)
Detail

KALOČ, J.; KRÁL, P.; ŠMAK, M.; BOŠANSKÝ, M.; DĚCKÝ, D.; JÄGER, O.; PIPÍŠKA, T.; SLÁVIK, R.; TIPPNER, J.; VANĚREK, J.; ZACH, J.: FW01010579-V1; Panel pro vnější stěny. Matrix a.s. Třebešov. (funkční vzorek)
Detail

KALOČ, J.; KRÁL, P.; ŠMAK, M.; BOŠANSKÝ, M.; DĚCKÝ, D.; JÄGER, O.; PIPÍŠKA, T.; SLÁVIK, R.; TIPPNER, J.; VANĚREK, J.; ZACH, J.: FW01010579-V4; Panel pro stropní/střešní konstrukci. Matrix a.s. Třebešov. (funkční vzorek)
Detail