Project detail

development and implementation of a prototype autonomous diagnostic system for monitoring and remote management of operating conditions of plate heat exchangers

Duration: 01.05.2018 — 30.09.2018

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2018-02-01 - not assigned)

On the project

návrh a realizace měřicího systému, senzorů a rozhraní pro komunikaci, výměníky pro realizaci testovacích měření, software pro měřicí systém, software pro komunikaci, software pro sběr, ukládání, zpracování a analýzu dat, realizaci pilotních měření.

Description in English
design and implementation of measuring system, sensors and interfaces for communication, heat exchangers for testing measurements, software for measuring system, communication software, software for data collection, storage, processing and analysis, implementation of pilot measurements.

Keywords
systém, monitoring, výměnníky

Mark

SR6280007701

Default language

Czech

People responsible

Macků Robert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Trčka Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Central European Institute of Technology BUT
- (2019-01-11 - not assigned)

Results

HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; TRČKA, T. prototypu autonomního diagnostického systému pro monitoring a vzdálenou správu provozních stavů deskových výměníků tepla. 2018. s. 1-15.
Detail