Project detail

Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions

Duration: 01.05.2019 — 31.07.2022

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Společná technologická iniciativa ECSEL

- whole funder (2019-05-01 - 2022-07-31)
Evropská unie - Horizon 2020

- whole funder (2019-05-01 - 2022-07-31)

On the project

For the purpose of creating digitalisation and automation solutions Arrowhead Tools adresses engineering methodologies and suitable integrated tool chains.  The Arrowhead Tools vision is: - Engineering processes and tool chains for cost efficient developments of digitalization, connectivity and automation systems solutions in various fields of application. For the further and wider commercialisation of automation and digitalisation services and products based on SOA, Arrowhead Framework and similar technologies there is a clear need for engineerings tools that integrates existing automation and digitalisation engineering procedures and tool with SOA based automation/digitalisation technology. For this purpose the Arrowhead Tools grand challenges are defined as: - Engineering costs reduction by 40-60% for a wide range of automation/digitalisation solutions. - Tools chains for digitalisation and automation engineering and management, adapted to: 1. existing automation and digitalisation engineering methodologies and tools 2. new IoT and SoS automation and digitalisation engineering and management tools 3. security management tools - Training material and kits for professional engineers. The results will create impact on: - Automation and digitalisation solution market - Automation and engineering efficiency and the SSBS market - Automation and digitalisation security - Competence development on engineering of automation and digitalisation solution.

Description in Czech
Pro účel digitalizace a automatizace Arrowhead Tools cílí na metodologie inženýrství a vhodnou integraci nástrojů. Vize projektu je vyvinout procesy inženýrství a řetěz nástrojů pro s ohledem na cenu efektivní vývoj digitalizace, konektivitu a automatizaci systémů v různých oblastech aplikací. Pro širší komercializaci automatizace a digitalizace služeb a produktů založených na SOA, framework Arrowhead a podobných technologiích je jasný požadavek na inženýrské nástroje integrující existující automatizační a digitalizační procedury a nástroje s technologií  založenou na SOA. Pro tento účel jsou hlavní výzvy projektu Arrowhead tools: - snížit náklady o 40-60% pro širokou oblast automatizace/digitalizace, - řetěz nástrojů pro digitalizaci a automatizaci inženýrství a managementu přizpůsobého na: 1. existující metodologie a nástroje pro automatizaci a digitalizaci, 2. nové nástroje pro automatizaci a digitalizaci v oblasti IoT a SoS, 3. nástroje pro management bezpečnosti; - výukové materiály a sady pro profesionály. Výsledek projetku bude mít vliv na: - trh s řešením automatizace a digitalizace , - efektivitu automatizace a na trh SSBS, - bezpečnost automatizace a digitalizace, - kompetenci v oblasti vývoje řešení pro automatizaci a digitalizaci.

Keywords
automation and control systems; industrial automation and robotics; mechatronics;

Key words in Czech
automatizace a řídící systémy; průmyslová automatizace a robotika; mechatronika;

Mark

8A19010

Default language

English

People responsible

Beránek Tomáš, Bc. - fellow researcher
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Dacík Tomáš, Ing. - fellow researcher
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fiedor Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Harmim Dominik, Ing. - fellow researcher
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Holíková Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Homoliak Ivan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Janků Petr, Ing. - fellow researcher
Kolář Martin, M.Sc., Ph.D. et Ph.D. - fellow researcher
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marcin Vladimír, Ing. - fellow researcher
Olšák Ondřej, Ing. - fellow researcher
Pavela Jiří, Ing. - fellow researcher
Pavela Ondřej, Ing. - fellow researcher
Peringer Petr, Dr. Ing. - fellow researcher
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Stupinský Šimon, Ing. - fellow researcher
Vašíček Ondřej, Ing. - fellow researcher
Veľas Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c. - fellow researcher
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Intelligent Systems
- (2018-09-11 - 2022-07-31)
Department of Computer Graphics and Multimedia
- (2018-09-11 - 2022-07-31)

Results

BREITENBACHER, D.; HOMOLIAK, I.; AUNG, Y.; ELOVICI, Y.; TIPPENHAUER, N. HADES-IoT: A practical host-based anomaly detection system for IoT devices (Extended Version). IEEE Internet of Things Journal, 2022, vol. 9, no. 12, p. 9640-9658. ISSN: 2327-4662.
Detail

FIEDOR, J.; KŘENA, B.; SMRČKA, A.; VAŠÍČEK, O.; VOJNAR, T. Integrating OSLC Services into Eclipse. In Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2022. Lecture Notes in Computer Science. Las Palmas de Gran Canaria: Springer International Publishing, 2023. p. 240-249. ISBN: 978-3-031-25311-9.
Detail

DACÍK, T.; VOJNAR, T.: DeadlockF 1.0; DeadlockF, Version 1.0. https://github.com/TDacik/Deadlock/releases/tag/1.0. URL: https://github.com/TDacik/Deadlock/releases/tag/1.0. (software)
Detail

VAŠÍČEK, O.; FIEDOR, J.; SMRČKA, A.; VOJNAR, T.; KŘENA, B.: Unite 3.0; Unite: An Adapter for Transforming Analysis Tools to Web Services via OSLC, Version 3.0. https://pajda.fit.vutbr.cz/verifit/unite/-/tags/v3.0.0. URL: https://pajda.fit.vutbr.cz/verifit/unite/-/tags/v3.0.0. (software)
Detail

HARMIM, D.; VOJNAR, T.: Atomer 2.0; Atomer: Atomicity Violations Analyser, Version 2.0. https://github.com/harmim/infer/releases/tag/atomer-v2.0.0. URL: https://github.com/harmim/infer/releases/tag/atomer-v2.0.0. (software)
Detail