Project detail

Veřejná prezentace tvůrčích aktivit studentů FaVU

Duration: 22.05.2018 — 30.12.2018

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder

On the project

Cílem projektu je podpora studentů FaVU při přípravě a realizaci výstavních projektů, s nimiž budou konfrontování bezprostředně po nástupu do uměleckého provozu. K základním dispozicím tvůrčího procesu a následnou připravenost absolventů pro praxi patří rovněž využití informačních technologií. V rámci projektu se proto zaměřujeme také na podporu designových pracovišť, pro jejichž další rozvoj je vybavení příslušnými technologiemi klíčové.

Keywords
Tvůrčí činnost, výstavní projekty, design

Default language

Czech

People responsible

Houser Milan, doc. MgA. - principal person responsible

Units

Faculty of Fine Arts
- (2018-05-22 - not assigned)
Secretariat
- (2018-05-22 - 2018-12-30)