Project detail

Degradace perovskitových fotovoltaických článků

Duration: 01.03.2018 — 28.02.2019

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

On the project

Podstatou projektu je studium stability perovskitových solárních článků. Pozornost bude věnována zejména studiu vlivu vlhkosti na vznik krystalů perovskitu a výslednou spektrální odezvu degradovaných článků. V rámci projektu se bude studovat vliv náhrady atomů I za Br a působení UV záření na perovskit. Výstupem projektu budou funkční referenční články CH3NH3PbI3-xClx /PC61BM, CH3NH3PbBr3/PC61BM a články modifikované se zvýšenou stabilitou.

Mark

FCH/FEKT-J-18-5427

Default language

Czech

People responsible

Strachala Dávid, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaněk Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kratochvíl Matouš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical and Electronic Technology
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Results

STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, M.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Vliv vlhkosti na perovskitové fotovoltaické články. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2018. s. 99-102. ISBN: 978-80-02-02786-7.
Detail

STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; VANĚK, J. Development of stable perovskite cells. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 544-548. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; CHLADIL, L.; GAJDOŠ, A.; VANĚK, J. Changes of the Active Perovskite Solar Cell Layer Caused By External Influences. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19 th ABAF. ECS Transactions. 87. USA: ECS Transaction, 2018. p. 205-211. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
Detail

STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Perovskite Solar Cells with Increased Resistance to Moisture. In ECS Transactions. ECS Transactions. 87. Brno: The Electrochemical Society, 2018. p. 199-204. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
Detail

STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; VANĚK, J.; ČUDEK, P. Development of Stable Perovskite Solar Cell. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. USA: Springer, Cham, 2019. p. 653-665. ISBN: 978-3-030-13887-5.
Detail

STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; CHLADIL, L.; GAJDOŠ, A.; VANĚK, J. Changes of the Active Perovskite Solar Cell Layer Caused By External Influences. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 19. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 135-137. ISBN: 978-80-214-5651-8.
Detail

STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; VANĚK, J.; ČUDEK, P. Development of Stable Perovskite Solar Cell. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. GB: 2018. p. 76-87. ISBN: 978-3-319-72371-6.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; WEITER, M. Improving the Stability of Perovskite Solar Cells. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 138-138. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; WEITER, M. Study of Perovskite Solar Cells Degradation in the Presence of Moisture. In 7th meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. 2018. p. 503-506. ISSN: 2336-7210.
Detail

STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Perovskite Solar Cells with Increased Resistance to Moisture. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 19. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 138-140. ISBN: 978-80-214-5651-8.
Detail