Project detail

Pokročilé hmoty zlepšující uzemnění v systému ochrany před bleskem a přepětím

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2021

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2018-06-22 - not assigned)

On the project

Výzkum a vývoj nových hmot vhodných pro zakomponování do systému ochrany konstrukcí před zásahem blesku a tvorbou přepětí. Zaměření na speciální stavební hmoty, které by bylo možno aplikovat s cílem zlepšení uzemnění v elektro distribučních sítích a v dalších aplikacích, jako jsou např. uzemnění trakčního vedení na železničních tratích, uzemnění mikrovlnných vysílačů, uzemnění plynovodů a dalších typů produktovodů, uzemnění budov (obytných i průmyslových), uzemnění vysílačů mobilního signálu, uzemnění internetové sítě a sítí kabelů s optickými vlákny. Při volbě složení těchto hmot bude kladen důraz na obsah vhodných druhotných surovin v jednotlivých recepturách, a to v co nejvyšší míře. Spektrum hmot pro zemnící systémy, se bude skládat z vodivé kompozitní suché směsi pro přípravu objemnějších konstrukcí (patky), vodivé hrubozrnné malty, vodivé správkové malty a stěrky. Rovněž dojde k vývoji speciální injektážní směsi pro vyplnění trhlin a dutin, čímž dojde k překlenutí nevodivé mezery.

Keywords
hmoty zlepšující uzemnění; ochrana před bleskem; prevence vzniku přepětí; vodivé druhotné suroviny; správkové hmoty

Mark

FV30239

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2017-06-27 - not assigned)

Results

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ŠTEFFAN, P.; DOHNÁLEK, P. Testing methods of various materials for development of cement composites with low electrical resistance. In Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; GOTTVALDOVÁ, J.; GOTTVALD, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ BETONCONSULT, s.r.o., Praha 4, Podolí, CZ: Elektricky vodivý cementový kompozit. 35464, užitný vzor. (2021)
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; ŠTEFFAN, P.; DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.: CSM_C43; Vodivá správková malta pro opravy stávajících konstrukcí. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; ŠTEFFAN, P.; DOHNÁLEK, J.; DOHNÁLEK, P.: CKS_C47; Vodivá kompozitní stěrka. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; ŠTEFFAN, P.; DOHNÁLEK, J.; DOHNÁLEK, P.: CIS_C46; Injektážní vodivá směs pro překlenutí trhlin a dutin. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; DOHNÁLEK, P.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; ŠTEFFAN, P.: CON9_S18; Cementová kompozitní směs zlepšující uzemnění. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; ŠTEFFAN, P.: CON12_M20; Hrubozrnná vodivá malta. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail