Project detail

Rozvoj spolupráce v oblasti měření těžkých obrobků

Duration: 01.09.2017 — 31.03.2018

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - AKTION Česká republika - Rakousko

- whole funder (2017-09-01 - 2018-03-31)

On the project

Hlavním cílem předloženého projektu je využití znalostí a přístrojového vybavení obou univerzitních pracovišť na VUT v Brně a TU Wien pro rozvoj spolupráce v oblasti vědy a vzdělávání. Těžištěm této spolupráce bude řešení problematiky přesného měření těžkých obrobků a hledání nových metod pro efektivní měření. Cílem je rozšířit možnosti pro synergické využívání špičkového přístrojového vybavení obou univerzitních pracovišť ve vzdělávacím procesu studentů magisterského studia a motivovat tyto studenty k dalšímu pokračování v doktorském studiu. Záměrem je připravit společnou publikaci, která bude tvořit výchozí bod pro další rozvoj dlouhodobé spolupráce v dané problematice a vytvořit tak základ pro mladé vědecké pracovníky.

Keywords
měření; těžký obrobek

Mark

AKTION 79p4

Default language

Czech

People responsible

Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

BLECHA, P.; DURAKBASA, N.; HOLUB, M. Digitized Production – Its Potentials and Hazards. In Proceedings of the International Symposium for Production Research 2018. Springer, Cham, 2018. p. 402-411. ISBN: 978-3-319-92266-9.
Detail