Project detail

Experimentální prověření možnosti využití popílků kontaminovaných vlivem DeNOx technologie do polymerních správkových hmot

Duration: 01.03.2017 — 28.02.2018

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Cílem je experimentálně prověřit možnost využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikační technologie (DeNOx) do polymerních správkových hmot jako progresivních plniv. Je potřeba najít optimální oblast využití těchto popílků a jako nejvhodnější se jeví využití jako plnivo do polymerních správkových hmot, přičemž efektivní využití tohoto popílku musí představovat minimální rizika pro životní prostředí a maximální přínos do praxe.

Mark

FAST-J-17-4575

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c. - fellow researcher
Hodul Jakub, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)

Results

HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE. In Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2017. s. 55-65. ISBN: 978-80-214-5498-9.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F. Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 160-166. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 226-233. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of Waste Packaging Glass as Progressive Filler in Polymer Anchor Material Based on Epoxy Resin. In 12th Envibuild – Buildings and Environment – From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Ulrich Pont, Matthias Schuss and Ardeshir Mahdavi. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 40-47. ISSN: 1660-9336.
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Epoxy Resin Coatings Crystallization and Influence of Crystallinity on Shore Hardness and Tensile properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. p. 173-178. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants. In International Conference on Material Science and Engineering II. Applied Mechanics and Materials. Prof. Dongyan Shi. Switzerland: Scitec Publications Ltd., 2018. p. 97-102. ISBN: 978-3-0357-1194-3. ISSN: 1660-9336.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Special Grout for Anchoring Steel Elements with High Proportion of Fly Ash Contaminated by Denitrification Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. p. 160-166. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T. STUDIUM VLIVU PLNIVA NA FYZIKÁLNE-MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOTEVNÍ HMOTY. In 20. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2018. s. 940-945. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of fly ash contaminated by SNCR flue gas denitrification into polymer epoxy anchor. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. p. 98-103. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail