Project detail

Design, implementation and validation of diagnostic methods for acoustic emission partial discharge detection and localization

Duration: 07.11.2016 — 15.12.2016

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2016-11-07 - 2016-12-15)

On the project

Projekt řešil návrh, realizace a ověření diagnostické metody akustické emise pro detekci a lokalizaci částečných výbojů ve vedeních VVN.

Description in English
The project dealt with the design, implementation and validation of diagnostic methods for acoustic emission detection and localization of partial discharge in high voltage power lines.

Keywords
akustická emise; detekce; lokalizace

Key words in English
acoustic emission; detection; localization

Mark

HS13657216

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Results

GRUM, J.; MAZAL, P. Acoustic emission material testing and process monitoring in engineering. Ljubljana: University of Ljubljana, 2022. 556 p. ISBN: 978-961-94680-5-0.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Experimentální ověření možnosti identifikace výbojů v oblasti izolačních prvků plynem zapouzdřeném vodiči VVN využitím metody akustické emise. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-9.
Detail