Project detail

Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci

Duration: 14.11.2016 — 30.11.2016

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2016-11-14 - 2016-11-30)

On the project

V rámci zakázky byl vyvíjen přístroj pro střídavou elektroporaci (FIRE). Byl proveden návrh impulsního transformátoru, dimenzování výkonového střídače, návrh řídicích a ochranných struktur výkonového střídače. Zařízení bylo též pokusně realizováno a předběžně vyzkoušeno v laboratořích UVEE. Vzniklý laboratorní vzorek bude použit pro klinické pokusy na půdě ICRC FN USA Brno a VFU Brno, poté zůstane umístěn na UVEE za účelem dalšího vývoje.

Description in English
In the context of a contract has been developed the device for AC elektroporaci (FIRE). Pulse transformer design was executed, the dimensioning of the power inverter, control and protective structures design power inverter. The device was also tentatively carried out and tested in the laboratories of UVEE. The resulting laboratory sample will be used for clinical trials on the soil of the US and the ICRC FN VFU Brno, then remains positioned at UVEE to further development.

Keywords
Střídavá elektroporace, FIRE, vysokonapěťový generátor

Key words in English
AC elektroporace, FIRE, the high-voltage generator

Mark

2016_HS18657164

Default language

Czech

People responsible

Knobloch Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Martiš Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Procházka Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Červinka Dalibor, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Power Electrical and Electronic Engineering
- (2017-02-05 - not assigned)
division-VEE-CVVOZE
- (2017-02-05 - not assigned)

Results

ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P. Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci. 2016. s. 1-5.
Detail