Project detail

Optimalizace chlazení synchronních strojů

Duration: 31.10.2016 — 01.11.2016

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2016-10-31 - 2016-11-01)

On the project

Optimalizace vodního chlazení synchronního motoru s permanentními magnety

Description in English
Optimization of water cooling system of the synchronous motor with permanent magnets

Keywords
Vodní chlazení

Key words in English
Water cooling

Mark

2016_HS18657129

Default language

Czech

People responsible

Chlup Jaroslav, Ing. - fellow researcher
Bača Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

BAČA, P.; CHLUP, J. Optimalizace chlazení synchronních strojů. 2016. s. 1-10.
Detail

CHLUP, J. Určení ztrátového součinitele na vstupu do vzduchové mezery a na vstupu do rotorové hvězdy. In Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 40-41. ISBN: 978-80-214-4178-1.
Detail