Publication detail

Určení ztrátového součinitele na vstupu do vzduchové mezery a na vstupu do rotorové hvězdy

CHLUP, J.

Original Title

Určení ztrátového součinitele na vstupu do vzduchové mezery a na vstupu do rotorové hvězdy

Czech Title

Určení ztrátového součinitele na vstupu do vzduchové mezery a na vstupu do rotorové hvězdy

Language

cs

Original Abstract

Projekt se zabývá možnostmi nalezení universálního vzorce pro výpočet ztrátového součinitele, který je potřebný pro ventilační výpočet u elektrických strojů. Pro nalezení byl využit plán 2. řádu. Pro vhodné použití této metodiky je nutné vytvořit 27 simulací a na základě výsledků získaných z těchto simulací se provede regresní analýza, která byla vytvořena v programu MATLAB.

Czech abstract

Projekt se zabývá možnostmi nalezení universálního vzorce pro výpočet ztrátového součinitele, který je potřebný pro ventilační výpočet u elektrických strojů. Pro nalezení byl využit plán 2. řádu. Pro vhodné použití této metodiky je nutné vytvořit 27 simulací a na základě výsledků získaných z těchto simulací se provede regresní analýza, která byla vytvořena v programu MATLAB.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT35804,
 author="Jaroslav {Chlup}",
 title="Určení ztrátového součinitele na vstupu do vzduchové mezery a na vstupu do rotorové hvězdy",
 annote="Projekt se zabývá možnostmi nalezení universálního vzorce pro výpočet ztrátového součinitele, který je potřebný pro ventilační výpočet u elektrických strojů. Pro nalezení byl využit plán 2. řádu. Pro vhodné použití této metodiky je nutné vytvořit 27 simulací a na základě výsledků získaných z těchto simulací se provede regresní analýza, která byla vytvořena v programu MATLAB.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Low Voltage Electrical Machines",
 chapter="35804",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2010",
 month="april",
 pages="40--41",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}