Project detail

Výzkum a vývoj toroidních ložisek s plným počtem valivých těles do vnějšího průměru 400 mm

Duration: 01.04.2017 — 31.12.2020

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2017-04-01 - 2020-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nového typu ložisek. Toroidní ložiska se oproti jiným vyznačují speciální konstrukcí, která dokáže kombinovat naklopitelnost a možnost axiálního posuvu. To vše při schopnosti přenášet vysoká zatížení a šetření zástavbových prostor. Tyto schopnosti mají pak přínos na snížení různých faktorů v uložení, jako je hluk, vibrace, operační teploty a zadírání. Ložiska pak najdou uplatnění v papírenských strojích, větrných turbínách, v zařízení plynulého odlévání oceli, aj. Jsou vhodná pro dlouhé hřídele. V rámci projektu je řešen výzkum a simulace toroidního kontaktu a silových podmínek v toroidním ložisku. Cílem je vývoj devíti prototypů toroidních ložisek, vývoj technologie výroby a vývoj zkušební stanice pro tato ložiska. Na projektu budou spolupracovat tři subjekty. Řešitelem - koordinátorem je ZKL – Brno, a.s., spoluřešitelem je ZKL – Výzkum a Vývoj, a.s. a VUT v Brně.

Keywords
ložisko; konstrukce; vibrace; ložisko; hřídel;

Key words in English
bearing; construction; vibration; bearing; shaft;

Mark

FV20687

Default language

Czech

People responsible

Mahmoud Houssam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mohammad Housam, Ing. - fellow researcher
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vlašic František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2017-09-01 - 2020-12-31)

Results

MAZAL, P. Výzkum a vývoj toroidních ložisek s plným počtem valivých těles do vnějšího průměru 400 mm - výroční zpráva. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-4.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L. Konstrukce zkušebního zařízení pro určení funkčních charakteristik toroidních ložisek. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-12.
Detail

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Identifikace degradačních procesů během zkoušek kontaktní únavy využitím metody AE. 2021. s. 1-15.
Detail

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Monitorování rozvoje poškození při různých provozních podmínkách metodou akustické emise. 2021. s. 1-12.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; MAHMOUD, H. Studie metod zkoušení a analýzy valivých kontaktů. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-12.
Detail