Project detail

Unikátní bednící systém s ochrannou protikorozní funkcí

Duration: 01.07.2017 — 30.06.2021

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2017-09-20 - not assigned)

On the project

Inovativní přístup při řešení problému spočívá v aplikaci vybraného inhibitoru koroze, který bude aplikován v rámci výstavby do bednícího systému (prvku ztraceného bednění) a z něj následně do vlastní železobetonové konstrukce, čímž se prodlouží její životnost.

Keywords
koroze, inhibitor, bednění,

Key words in English
corrosion, inhibitor, formwork

Mark

FV20530

Default language

Czech

People responsible

Běťák Adam, Ing. - fellow researcher
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Černý Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-11-22 - not assigned)

Results

ŠINDELÁŘ, F.; DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; TULKA, J.; KNOFLÍČEK, M.: FV20530/1; Silikátový bednicí dílec se zvýšenou protikorozní účinností. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)
Detail

ŠINDELÁŘ, F.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; DUFKA, A.: FV20530/4; Technologie užití unikátních bednicích dílců se zvýšenou protikorozní účinností. VUT FAST v Brně. (ověřená technologie)
Detail

ŠINDELÁŘ, F.; DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; TULKA, J.; KNOFLÍČEK, M.: FV20530/3; Bednicí dílec na dřevěné bázi se zvýšenou protikorozní účinnosti. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)
Detail

ŠINDELÁŘ, F.; DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; TULKA, J.; KNOFLÍČEK, M.: FV20530/2; Dřevocementový bednicí dílec se zvýšenou protikorozní účinností. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)
Detail