Project detail

Pokročilé lepicí hmoty s vyšším podílem druhotných surovin do extrémně namáhaných prostředí

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2020

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder (2017-01-01 - not assigned)

Mark

TH02020415

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2017-01-01 - not assigned)

Results

MELICHAR, J.; BERGEROVÁ, K. Adhezní hmoty pro aplikaci nenasákavých materiálů. In Juniorstav 2018 Sborník příspěvků. 2018. s. 934-938. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BERGEROVÁ, K. Vývoj a testování lepicích hmot pro ukládání čedičových prvků. In XVI. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN. 2017. s. 30-35. ISBN: 978-80-214-5446-0.
Detail

MELICHAR, J.; HODUL, J.; BERGEROVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Development of new adhesives with share of secondary raw materials for depositing of non-absorbent facing elements in aggressive environments. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 82-87. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. SECONDARY PROTECTION OF COOLING TOWERS UNDER EXTREME LOADING FOR EXTENDING THE SERVICE LIFE. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. p. 1-13. ISBN: 978-0-88865-341-3.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JAKUBÍK, A.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana: Systém lepicích hmot pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad. 34524, užitný vzor. (2020)
Detail

HODUL, J.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; JAKUBÍK, A.: TH02020415-2019V004; Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDĚK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V.: A.C.SP-15PR; Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na betonový a minerální podklad - PREMIUM. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDĚK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V.: A.C.SK-25EC; Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na betonový a minerální podklad - ECONOMY. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, J.; HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.: TH02020415-2019V005; Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail