Project detail

Agregační brána pro zabezpečený přenos dat z okamžitých měření fyzikálních veličin

Duration: 01.03.2016 — 28.02.2017

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

On the project

Předkládaný projekt cílí na realizaci multi-technologického celku, agregační komunikační brány, sloužící k příjmu a odesílání velkého množství dat z různorodých měřicích zařízení. Základním stavebním kamenem budou kyber-fyzikální systémy složené ze softwaru, senzorů, procesu a komunikačních technologií. Cíle projektu vychází z aktuálních potřeb trhu a progresivního vývoje oblastí Průmyslu 4.0 a Internetu věcí. Projekt řeší nové výzvy interoperability různorodých technologií a systémů spojovaných do jednoho funkčního celku.

Keywords
Agregační brána; Průmysl 4.0; Zabezpečný přenos dat

Key words in English
Aggregation gateway; Industry 4.0; Secured data communication

Mark

FAST/FEKT-J-16-3344

Default language

Czech

People responsible

Fujdiak Radek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Mašek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mašek Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Institute of Structural Mechanics
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Results

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; KOVÁČ, D.; ČÍKA, P.; MAŠEK, J.; ANDREEV, S.; KRÖPFL, F. Implementation of True IoT Vision: Survey on Enabling Protocols and Hands-on Experience. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 1-18. ISSN: 1550-1329.
Detail

MAŠEK, P.; FUJDIAK, R.; ZEMAN, K.; HOŠEK, J.; MUTHANNA, A. Remote Networking Technology for loT: Cloud-based Access for AIIJoyn-enabled Devices. In Proceedings of the 18th FRUCT & ISPIT Conference, 18-22 April 2016, Technopark of ITMO University, Saint-Petersburg, Russia. FRUCT Oy, Finland. St. Petersburg: 2016. p. 200-205. ISBN: 978-952-68397-3-8.
Detail

ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; KOVÁČ, D.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; KRÖPFL, F.; ANDREEV, S. Remote Management of Intelligent Devices: Using TR-069 Protocol in IoT. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. 1. 2016. p. 74-78. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; ZEMAN, K.; POKORNÝ, J.; KOVÁČ, D.; ČÍKA, P.; KRÖPFL, F. A Novel Application of CWMP: An Operator-grade Management Platform for IoT. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2016, vol. 5, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1805-5443.
Detail

MAŠEK, P.; MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; FUJDIAK, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-Driven Environment for Road Traffic Modeling. SENSORS, 2016, vol. 11, no. 1872, p. 1-23. ISSN: 1424-8220.
Detail

FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; OLSHANNIKOVA, E.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Using Genetic Algorithm for Advanced Municipal Waste Collection in Smart City. In Proceedings of the 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, CSNDSP 2016. 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-5090-2525-1.
Detail

MAŠEK, P.; MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; FUJDIAK, R.; HOŠEK, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: GenTMS; Modular platform for traffic management in Smart City ecosystem. SE5.124 (Technická 12, Brno 61600). URL: http://wislab.cz/our-work. (software)
Detail