Project detail

MR technologie - trendy a konstrukce

Duration: 01.04.2015 — 31.12.2015

Funding resources

Brno University of Technology - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- whole funder (2015-04-01 - 2015-12-31)

Mark

FV 15-13

Default language

Czech

People responsible

Kubík Michal, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2015-04-01 - 2015-12-31)

Results

KUBÍK, M.; MAZŮREK, I.: Mag. obvod-fond vedy; Demonstrační magnetický obvod v MR zařízeních. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 místnost A2/412. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=341. (funkční vzorek)
Detail