Project detail

Výzkum fasády zámku Lednice

Duration: 20.10.2014 — 31.10.2014

Funding resources

Neveřejný sektor - Neveřejné zdroje financování projektů (zahraniční, neveřejné tuzemské zdroje)
- whole funder (2014-10-20 - 2014-10-31)

On the project

Výzkum vhodného technologického postupu sanace fasády historického objektu.

Description in English
Research suitable procedure redevelopment of the facade of the historic building.

Keywords
sanace; omítka

Key words in English
remediation; plaster

Mark

HS124570212121

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Results

BYDŽOVSKÝ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DUFKA, A. Souhrnná výzkumná zpráva HS124570212121. Brno: 2014. s. 1-17.
Detail