Project detail

SPP-analýza materiálu

Duration: 15.10.2014 — 12.12.2014

Funding resources

Neveřejný sektor - Neveřejné zdroje financování projektů (zahraniční, neveřejné tuzemské zdroje)
- whole funder (2014-10-15 - 2014-12-12)

Mark

HS124570212120

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible