Project detail

Výzkum a vývoj stěrek a lepidel s využitím druhotných surovin

Duration: 07.06.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Neveřejný sektor - Neveřejné zdroje financování projektů (zahraniční, neveřejné tuzemské zdroje)
- whole funder (2013-06-07 - 2013-12-31)

On the project

Výzkumná a vývojová činnost byla zameřena na návrh receptur a ověření vlastností hydroizolačních stěrek a lepidel pro keramické prvky.

Description in English
Research and development activities have been focused on the design formulas and verifying properties of waterproofing coatings and adhesives for ceramic tiles.

Keywords
hydroizolační stěrka; lepidlo

Key words in English
waterproof coatings; adhesive

Mark

HS123570210945

Default language

Czech

People responsible

Machala David, Ing. - fellow researcher
Melichar Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2014-07-29 - 2013-12-31)