Project detail

Vývoj malt pro sanace betonových a železobetonových konstrukcí

Duration: 07.06.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Neveřejný sektor - Neveřejné zdroje financování projektů (zahraniční, neveřejné tuzemské zdroje)
- whole funder (2013-06-07 - 2013-12-31)

On the project

V rámci zakázky proběhl vývoj modifikovaných receptur správkových malt pro sanaci železobetonových konstrukcí a ověření jejich základních mechanických parametrů

Description in English
The main objective was development of new or redesigned repair mortars for reinforced concrete structures

Keywords
Správková malta; betonová konstrukce

Key words in English
Repair mortar; concrete structure

Mark

HS123570210944

Default language

Czech

People responsible

Keprdová Šárka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Melichar Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-06-07 - 2013-12-31)