Project detail

Přezkum atypické dopravní nehody vozidla Porsche s chodkyní

Duration: 23.09.2013 — 15.04.2014

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2013-09-23 - 2014-04-14)

On the project

Řidič vozidla Porsche po předchozí dopravní nehodě s vozidlem Volvo odjel k následující světelné křižovatce. Řidička z vozidla Volvo jej doběhla a stoupla si před vozidlo Porsche. Po rozsvícení zeleného světla řidič vozidla Porsche začal řidičku trhavými pohyby vozidla odstrkovat a v určitém okamžiku se řidič vozidla Porsche prudce rozjel. Úkolem bylo stanovit, zda řidič vozidla Porsche se rozjel v době, kdy stála chodkyně před jeho přední nebo vedle jeho boční částí a zda nedošlo k vědomému zachycení chodkyně za vozidlo. Zodpovězení těchto otázek mělo zásadní vliv na následnou právní kvalifikaci a výši uloženého trestu pro řidiče Porsche. Analýza nehody byla problematická z důvodu diametrálně odlišných výpovědí svědků, kdy podle těchto nebylo možno vyloučit ani jednu z popisovaných variant, přičemž poškozená řidička Volva v průběhu vyšetřování svojí výpověd také zásadním způsobem změnila. Standartní postupy při dané analýze nebylo možno rovněž použít, neboť vozido bylo poškozeno již z předchozí nehody a v místě nehody nebyly zanechány žádné stopy. Využití simulačního programu nebylo s ohledem k nízké střetové rychlosti vozidla Porsche možné - vícetělesový systém se v daném případě nechová reálně. Střetovou polohu chodkyně bylo možné stanovit pouze z utrpěných zranění chodkyně, zkoumáním možným poloh při nárazu tak, aby mohly být jednotlivá zranění přiřazena do konkrétní fáze nehodového děje při jejím pohybu do konečné polohy.

Description in English
Driver of Porsche after previous accident left from the accident to the nearest crossroad waiting for green signal. Pedestrian, who were participating in accident was trying to catch him and obstructed vehicle from driving. Drivers started to force pedestrian by car and when was then pedestrian staying in front of the right front part of the vehicle, driver started to drive away very violently. To aswer questions we had to precisely analyze the video record from and analyze the possible position of pedestrian in time of impact. It was very difficult because of fundamentally different witness testimonies and because of fact that Porsche was damaged from the previous accident in place of impact with pedestrian.

Keywords
chodec, vozidlo, střet, Porsche, kamerový záznam

Key words in English
pedestrian, vehicle, collison, camera record, Porsche

Mark

C1485

Default language

Czech

People responsible

Kunovský Martin, Ing. et Ing. - fellow researcher
Sedlák Robert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c. - fellow researcher
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2014-04-18 - not assigned)

Results

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KUNOVSKÝ, M.; SEMELA, M. Atypická dopravní nehoda vozidla Porsche s chodkyní. 2014. s. 1-251.
Detail