Project detail

Vliv oxidu na přenos tepla, na výsledné materiálové vlastnosti a na mikrostrukturu

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Výzkum bude zaměřen na experimentální ověření výsledků simulací (provedených v minulých letech) a na zjištění vlivu vrstvy okují při tepelném zpracování ocelí. Dále bude zkoumán vliv vrstvy oxidů na přenos tepla v kontaktu. Pro tento výzkum bude zkonstruováno speciální laboratorní zařízení umožňující nastavení různých kontaktních tlaků a různých gradientů. Pomocí uvedeného zařízení budou zkoumány termofyzikální vlastnosti okují, které budou použity v matematických simulací chlazení horkých ocelových povrchů.

Mark

FSI-S-14-2437

Default language

Czech

People responsible

Astrouski Ilja, Ph.D. - fellow researcher
Bulejko Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Guzej Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chabičovský Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kejík Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Komínek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krištof Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kotrbáček Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Results

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; Parilák, L.; Ma´tas, P.; Zalaba, D. Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových válců. In Odborná konferencia ŽP VVC 2015. 1. Brezno: HLP grafik s.r.o., 2015. s. 91-97. ISBN: 9788097209155.
Detail

HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M. Influence of the impact angle and pressure on the spray cooling of vertically moving hot steel surfaces. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 3, p. 333-336. ISSN: 1580-2949.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M. Techniques of measuring spray-cooling homogeneity. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 3, p. 337-341. ISSN: 1580-2949.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M.; VOTAVOVÁ, M.; HORSKÝ, J.; TUROŇ, R.; ŠIMEČEK, P. Heat treatment of tubes. In METAL 2015, 24rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-58-1.
Detail

HORSKÝ, J.; KVAPIL, J.; KENETH, B.; MORAVEC, R. Determination of Thermal Contact Conductance Based on Unsteady Temperature Measurement. In AISTech 2015. AIST Association for Iron&Steel Technology. 2015. p. 3519-3525. ISBN: 978-1-935117-46-9. ISSN: 1551-6997.
Detail

VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M. Effect of stabilizer length on the performance of high pressure descaling nozzles. In METAL 2016, 25rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2016. p. 261-266. ISBN: 978-80-87294-67-3.
Detail

ŠČUČKA, J. ZELEŇÁK, M; FOLDYNA, J.; LEHOCKÁ, D.; VOTAVOVÁ, H. Visualisation and quantitative analysis of flat continuous water jet structure. In Vodní Paprsek 2015 - Výzkum, vývoj, aplikace Water Jet 2015 - Research, Development, Application. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2015. p. 195-205. ISBN: 978-80-86407-56-2.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; Parilák, L.; Ma´tas, P.; Zalaba, D. Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových válců. Zváranie - Svařování, 2015, roč. 5-6, č. 64, s. 135-139. ISSN: 0044-5525.
Detail

HORSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P. In-line heat treatment of flat products. In Proceedings European Conference on Heat Treatment 2016 and 3rd International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications, 11 – 13 May 2016, Prague, Czech Republic. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-904462-9-8.
Detail

BROŽOVÁ, T.; CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J. Influence of the surface roughness on the cooling intensity during spray cooling. In METAL 2016, 25rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2016. p. 41-46. ISBN: 978-80-87294-67-3.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; CHABIČOVSKÝ, M.; KOMÍNEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro nastavování polohy trysek chladicího systému. 27545, užitný vzor. (2014)
Detail