Project detail

Verifikace tenzometrického a geodetického měření při dlouhodobém sledování konstrukce

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2015

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Integrované použití tenzometrických a geodetických metod dává možnost verifikace obou metod a vyhodnocení teplotních závislostí stavební konstrukce. Využití poznatků tohoto projektu bude možné např. při měření při statických zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí, popř. při jiných měřeních, kdy jsou naměřené okamžité hodnoty posunů a přetvoření stavební konstrukce ovlivněné teplotou prostředí aj. podmínkami, přičemž potřebujeme určit čistou hodnotu posunu a přetvoření bez vlivu vnějšího prostředí.

Mark

FAST-S-14-2178

Default language

Czech

People responsible

Bureš Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hochman Dominik, Ing. - fellow researcher
Chupáčová Mária, Ing. - fellow researcher
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Vávrová Eva, Ing. - fellow researcher
Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Geodesy
- (2014-01-01 - 2015-12-31)
Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2014-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M. Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních kleneb. In Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2014. 2014. Brno: Sekurkon s.r.o., 2014. s. 267-272. ISBN: 978-80-86604-62-6.
Detail

KLUSÁČEK, L.; MOTYČKA, V.; VLČKOVÁ, J.; PANÁČEK, J. Znalecký posudek číslo 50/2014 o pádu mostu ve městě Vilémov. Brno: 2014. s. 1-57.
Detail

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Technology and Conclusions from Long-term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction. In Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 1144-1148. ISBN: 978-3-03835-460-4.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J. Diagnostics of a Historical Bridge Using Measuring Methods and Inverse Analysis. In Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 1064-1069. ISBN: 978-3-03835-460-4.
Detail

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; FIŠER, Z.; VOJKŮVKA, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Geodetic Monitoring for the Diagnostics of a Historical Railway Bridge. In GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014. 1. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 2014. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-1781-6.
Detail

BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; FIXEL, J. Verification of Strain Gauge and Geodetic Measurements during Long-term Monitoring of Gagarin Bridge in Working Conditions. In Applied System Innovation: Proceedings of the 2015 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015). 1. Osaka, Japan: CRC Press, 2016. p. 21-24. ISBN: 978-1-138-02893-7.
Detail

BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.: KGT15; Vzájemná kalibrace geodetických a tenzometrických měření u mostních konstrukcí v provozních podmínkách. most Gagarin, Chotěbuz. (ověřená technologie)
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.: Ověření spolupůsobení; Technologie ověření spolupůsobení oddělených částí mostní klenby. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/ZT_spol_klenby.pdf. (ověřená technologie)
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M.: Ramenát; Ramenátový zesilovač pro sledování přetváření průřezu klenby. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FV_Ramenat.pdf. (funkční vzorek)
Detail