Project detail

Aplikace moderních fyzikálních přístupů v diagnostice strojních uzlů

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Podstatou projektu je analýza citlivosti parametrů akustické emise pro monitorování dvou rozdílných strojních uzlů (uložení s valivým ložiskem, hydraulický převod) a návrh a zobecnění algoritmu extrakce vhodných parametrů, což povede k efektivnějšímu monitorování stavu tohoto typu strojních prvků. Záměrem je rozšíření a doplnění metodiky extrakce parametrů AE vhodných pro identifikaci poškození při monitorování stavu zvolených strojních prvků.

Mark

FSI-J-13-2117

Default language

Czech

People responsible

Gajdoš Petr, Ing. - fellow researcher
Koutecký Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zatočilová Aneta, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nohál Libor, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Results

NOHÁL, L.; HORT, F.; MAZAL, P. An Experimental Study on Damage Monitoring of Rolling Bearings Using Acoustic Emission Method. In The Tenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. Krakow: The British Institute of NDT, 2013. p. 1-9. ISBN: 978-1-901892-37-6.
Detail

NOHÁL, L.; KOMENDA, L.; MAZAL, P. Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu. In NDE for Safety/Defektoskopie 2013. 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 255-260. ISBN: 978-80-214-4799-8.
Detail

NOHÁL, L.; HORT, F.; DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P. An Experimental Investigation of Rolling Contact Fatigue of Steels Using Acoustic Emission Method. INSIGHT, 2013, vol. 55, no. 12, p. 665-669. ISSN: 1354-2575.
Detail