Project detail

Studium vlivu vyšší teploty na vlastnosti nového tepelně-izolačního materiálu na silikátové bázi

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Nový tepelně-izolační systém je vyvíjen na základě požadavků z praxe. Z tohoto důvodu je nutné přizpůsobit výsledné vlastnosti systému těmto požadavkům. Nově vyvíjený tepelně-izolační systém je určen do prostředí s vyšší teplotou, a sice 200 °C a 500 °C. Podstatou tohoto projektu bude zjistit, jaký vliv má vystavení tepelně-izolační hmoty na sililkátové bázi hmoty teplotám (200 °C a 500 °C) na její mikrostrukturu a fyzikálně-mechanické vlastnosti.

Description in English
New thermal insulation system is developed based on the requirements of practice. For this reason it is necessary to adjust the final properties of these requirements. The newly developed heat-insulating system is designed for environments with high temperature, namely 200 ° C and 500 ° C. The essence of this project is to identify the influence of exposure to thermo-insulating materials based on sililkátové mass temperatures (200 ° C and 500 ° C) on the microstructure and physical-mechanical properties.

Keywords
vyšší teplota, izolační materiál

Key words in English
high temperature, insulation material

Mark

FAST-J-13-1867

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Results

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití popílku při vývoji nové tepelně-izolační hmoty. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 122-125. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně-izolačního systému. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 131-134. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Physical-mechanical aspects of preparing thermal insulation materials on the basis of liquid (water) glass. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 117-120. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate-based thermal insulation material. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 409-410, no. 09, p. 584-588. ISSN: 1660-9336.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: 2013. p. 3396-3401. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu. In Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 233-237. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail