Project detail

Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2014

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- part funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

Mark

TA02011322

Default language

Czech

People responsible

Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (1989-01-01 - 2019-10-01)
Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

JUCHELKOVÁ, P.; STRÁSKÝ, J. Návrh optimálního uspořádání předpjaté membrány nad eliptickým půsorysem. In Sborník příspěvků konference 19. betonářské dny 2012. 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 158-163. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

TRENZ, J.; ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R. Experimental model of plan curved footbridge supported by arch. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 960, Issue 4. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J. Space arch structures. In ARCH 13 - Proceedings of the 7th International Conference on Arch Bridges. 2013. Trogir - Split: SECON-CSSE, Zagreb, Croatia, 2013. p. 287-294. ISBN: 978-953-7621-16-2.
Detail

SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M. STUDIE ZTRÁT PŘEDPĚTÍ STANOVENÝCH POMOCÍ PROSTOROVÝCH VÝPOČETNÍCH MODELŮ. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 357-360. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

HOCHMAN, D.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Návrh půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 294-299. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Půdorysně zakřivené konstrukce podporované obloukem. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 288-293. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

SLÁNSKÝ, B. STUDIE DLOUHODOBÝCH ZTRÁT STANOVENÝCH POMOCÍ PROSTOROVÝCH VÝPOČETNÍCH MODELŮ. In Sborník anotací Juniorstav 2014 - 16. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké Učení technické v Brně, Fakulta Stavební., 2014. s. 141-141. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z. Zkušenosti z bourání dvou komínů. Stavitel, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 28-29. ISSN: 1210-4825.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M. Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních kleneb. In Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2014. 2014. Brno: Sekurkon s.r.o., 2014. s. 267-272. ISBN: 978-80-86604-62-6.
Detail

BAŽANT, Z.; NEČAS, R. Rekonstrukce historického objektu s použitím lokálně podepřených předpjatých stropních desek a skrytých hlavic. Materiály pro stavbu, 2014, roč. 20, č. 7, s. 36-39. ISSN: 1213-0311.
Detail

NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J. Space arch pedestrian bridges. In Footbridge 2014, Past, Present and Future. 2014. London: Hemming Information Services, 2014. p. 242-243. ISBN: 978-0-7079-7139-1.
Detail

STRÁSKÝ, J.; FORMÁNEK, M.; KOCOUREK, P.; NEČAS, R. Integral arch footbridges. In Footbridge 2014, Past, Present and Future. 2014. London: Hemming Information Services, 2014. p. 282-283. ISBN: 978-0-7079-7139-1.
Detail

MUSIL, J.; STRÁSKÝ, J. Získání optimálního tvaru skořepinové konstrukce. In 19. Betonářské dny 2012 - Sborník ke konferenci. 2012. Praha: ČBS Servic, s.r.o., 2012. s. 375-378. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Three Arch Pedestrian Bridge. In Proceedings of ARCH 2019 9th International Conference on Arch Bridges. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2020, 2019. p. 938-946. ISBN: 978-3-030-29226-3.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Footbridge with prestressed concrete decks. In FOOTBRIDGE 2017 Berlin, Tell a Story. 1. Berlin: Chair of Conceptual and Structural Design, Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren – Massivbau, 2017. p. 44-53. ISBN: 978-3-9818968-0-0.
Detail

STRÁSKÝ, J.; JUCHELKOVÁ, P.; KALÁB, P.; NEČAS, R. Roofs of prestressed concrete membranes. Structural Concrete, 2017, vol. 18, no. 1, p. 5-18. ISSN: 1464-4177.
Detail

SLÁNSKÝ, B.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Účinky dotvarování a smršťování integrované obloukové konstrukce. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 25-1 (25-6 s.)ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Experimentální ověření půdorysně zakřivených obloukových konstrukcí. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. P14-1 (P14-7 s.)ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

SLÁNSKÝ, B.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Effects of creep and shrinkage on an integrated arch structure. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. p. 199-203. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
Detail

HOCHMAN, D. Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 2.1-6-1 (2.1-6-7 s.)ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Experimental Verification of Plan Curved Arch Structures. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. p. 203-206. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
Detail

HOCHMAN, D.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Návrh a fyzikální model půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku. In Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015. 2015. Brno: SEKURON s.r.o., 2015. s. 220-225. ISBN: 978-80-86604-65-7.
Detail

TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Experimentální model půdorysně zakřivené lávky podepřené obloukem. In Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015. 2015. Brno: SEKURON s.r.o., 2015. s. 226-231. ISBN: 978-80-86604-65-7.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Předpjaté ocelové konstrukce. In Sborník přéspěvků; 21. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2016. 2016. Brno: SEKURON s.r.o., 2016. s. 243-248. ISBN: 978-80-86604-68-8.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Arch Pedestrian Bridges. In ARCH 2016 - Arch Bridges in Culture. 2016. Wroclaw, Poland: DWE, Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, 2016. p. 120-135. ISBN: 978-83-7125-265-5.
Detail

STRÁSKÝ, J.; JUCHELKOVÁ, P.; KALÁB, P.; NEČAS, R. Membránové konstrukce z předpjatého betonu. In Betonárske dni 2016, zborník príspevkov. Bratislava: Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 37-42. ISBN: 978-80-227-4622-9.
Detail

ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely. In 23. Betonářské dny 2016, Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6-1.
Detail

MUSIL, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J.: FVz-06; Skořepina dvojí křivosti nad obdélníkovým půdorysem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz_06%20(28147).pdf. (funkční vzorek)
Detail

NEČAS, R.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J.: FVz-05; Půdorysně zakřivená konstrukce podepřená obloukem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-05%20(27852).pdf. (funkční vzorek)
Detail

NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; STRÁSKÝ, J.: FVz-04; Půdorysně zakřivená konstrukce zavěšená na oblouku. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-04%20(27851).pdf. (funkční vzorek)
Detail

NEČAS, R.; JUCHELKOVÁ, P.; STRÁSKÝ, J.: Lanová střecha; Lanová střecha nad eliptickým půdorysem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-03%20(27820).pdf. (funkční vzorek)
Detail