Project detail

Vývoj ostrovního solárního systému s koncentrátorem ve formě speciální optické čočky, s využitím optických vláken pro přenos energie a úložištěm energie pro celoroční provoz .

Duration: 02.01.2012 — 31.12.2014

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2012-09-03 - not assigned)

On the project

Projekt je zaměřen na VaV funkčního prototypu solárního systému se zásobníkem pro ukládání přebytků energie z letních měsíců pro zimní období, s využitím speciální optické čočky pro koncentraci slunečního záření a optických kabelů pro přenos získané energie do tepelného zásobníku. Systém bude generovat elektrickou energii i teplo (ohřev TUV a vytápění) pomocí výrobního zařízení kombinujícího parní motor, generátor a kondenzátor pro kompletní energetickou potřebu domácností.

Description in English
The project is focused on R & D of solar system prototype with reservoir for storing surplus energy gained in summer for winter season, using a special optical lenses for concentration solar radiation and optical cables for the transmission of energy to reservoir. The system will generate electricity and heat (hot water and heating) through the production facility, combining the steam engine, generator and condenser for a complete energy needs of households.

Keywords
solární systém; energetický zdroj; tepelný zásobník; elektrická energie; teplo; Fresnelova čočka; ohnisko; ohnisková vzdálenost; optický kabel; ukládání energie; energetická ztráta; účinnost; ostrovní systém; jádro zásobníku; izolační materiál

Key words in English
solar system; energy source; heat reservoir; electricity; heat; Fresnel lens; focus point; focal length; optical cable; energy storage; energy loss; efficiency; off-grid system; core of reservoir; insulating material.

Mark

TA02021231

Default language

Czech

People responsible

Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Petránek Vít, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-09-03 - not assigned)

Results

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identification of thermal characteristics of a high-temperature thermal accumulator. In Thermophysics 2012 Conference Proceedings. Bratislava: Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, 2012. p. 214-222. ISBN: 9788021445994.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Computational simulation of periodic thermal processes in the roof deck. In 12th International Conference Special Concrete and Composites, 2015; Skalsky Dvur; Czech Republic; 15 October 2015 through 16 October 2015. AIP conference proceedings. USA: American Institute of Physics Inc., 2016. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J. On the computational identification of temperature-variable characteristics of heat transfer. In Applications of Mathematics 2013, in honor of the 70th birthday of Karel Segeth. edited by J. Brandts, S. Korotov, M. Křížek, J. Šístek, T. Vejchodský. 1. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2013. p. 215-224. ISBN: 978-5-7526-0597-0.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identification of thermal conductivity of powdery insulation materials. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Zurich: TransTech Publishers, 2014. p. 333-339. ISSN: 1022-6680.
Detail

HENKOVÁ, S.; ŠŤASTNÍK, S.; ROTREKL, I.; BŘICHÁČEK, P. The development of thermal and acoustic insulation materials from waste polyester textile fibers. In Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: STU, 2014. p. 200-208. ISBN: 978-80-227-4243-6.
Detail

PETRÁNEK, V.; GUZIY, S.; NEVŘIVOVÁ, L.; ZEZULOVÁ, D. Thermal Insulating Materials for Energy Storage Application. Advanced Materials Research, 2014, vol. 911, no. 2014, p. 30-35. ISSN: 1022-6680.
Detail

BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Výpočtová optimalizace tvaru a vnitřního uspořádání cihelné tvarovky pro jednovrstvé zdění s provedenou výplní dutin. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe. Brno: FAST VUT, 2014. s. 18-22. ISBN: 978-80-214-4926-8.
Detail

BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Optimalizace vnitřního uspořádání cihelné tvarovky s výplní dutin s využitím výpočetních prostředků. In XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 326-332. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V. Optimalization of internal arrangement and properties of brick fitting with filled hollows by waste polyester fibrous material. In Proceedings of the International Scientific Conference - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Building, Department of Building Technology, 2014. s. 90-97. ISBN: 978-80-227-4243-6.
Detail

BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ROTREKL, I.; TOMAN, J. Modelling of moisture behaviour of brick fittings masonry with filled gaps with boundary conditions of winter season. Advanced Materials Research (online), 2014, vol. 2015, no. 1100.91, p. 91-94. ISSN: 1662-8985.
Detail

BŘICHÁČEK, P. Hodnocení rizika vnitřní kondenzace ve zdivu z cihelných tvarovek s provedenou výplní dutin. In Sborník konference. 2015. s. 269-269. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identifikace tepelných vlastností materiálu pro vysokoteplotní zásobník. In Maltoviny 2012. Brno: VUT, 2012. s. 111-130. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ŠOT, F.; VALA, J. Material properties of refractory concrete under high temperature. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1126, no. 1, p. 155-160. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; MAJSNIAR, M.; ŠOT, F. Influence of degradation of surface layer of light-weighted panels on its sunray absorptance. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2017. p. 129-133. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; HUBÁČEK, A. Plastic shrinkage of concrete-measurement and method for its reducing. In Key Engineering Materials Vol. 677. Key Engineering Materials (print). Skalsky Dvur; Czech Republic: Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 175-180. ISBN: 978-3-0383-5579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; NEVŘIVOVÁ, L.: Heat Storage 01; Funkční vzorek tepelného zásobníku. Alumistr Developement s.r.o., U výzkumu 603, Hrušovany u Brna, 664 62. (funkční vzorek)
Detail