Project detail

Prahové podmínky šíření a topografie trhlin v zátěžných módech II a III

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Bude provedena analýza úhlů odklonů a stáčení trhliny zatěžované v módech II a III v oblasti prahových hodnot pomocí stereofotogrammetrie. Pomocí programu Alicona MeX budou na 3D snímcích z REM měřeny drsnosti a profily lomových ploch. Dále budou upřesněny efektivní prahové hodnoty v módech II a III ve feritické a austenitické oceli. Získané údaje přispějí k objasnění fyzikálního mechanismu šíření těchto trhlin. Prahové hodnoty přepočtené na smyková napětí budou srovnány s ab-initio výpočty teoretické smykové pevnosti krystalu železa.

Mark

FSI-J-12-11

Default language

Czech

People responsible

Černý Miroslav, prof. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Řehák Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vojtek Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

VOJTEK, T.; POKLUDA, J.; HOHENWARTER, A.; PIPPAN, R. Three-dimensional morphology of fracture surfaces generated by mode II and III fatigue loading in ferrite and austenite. Engineering Fracture Mechanics, 2013, vol. 108, no. 1, p. 285-293. ISSN: 0013-7944.
Detail