Project detail

Research into wireless channels for intra-vehicle communication and positioning

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2016

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2013-01-01 - 2016-12-31)

On the project

The project is focused on research into the millimeter wave (MMW), UWB and infra red (IR) signal propagation in small diverse spaces such as a vehicle compartment. The main part of the project will deal with measuring and modeling the channel for the purpose of data transmission in wireless personal area networks (WPANs) working in the infrared band and for object localization using systems operating in the UWB and MMW bands. Since the above-mentioned usage of these technologies is in its beginnings and a number of necessary measurements and investigations have not yet been performed, the most significant results are expected. Another intention of the project is the verification and extension of the existing MMW and UWB channel models derived for WPAN and sensor network technologies. Both the large- and small-scale channel features will be investigated and statistical channel models created. The final part of the project will be focused on comparing partial channel models and determining admissible bounds of the most important parameters for different scenarios and channel state.

Description in Czech
Projekt je zaměřen výzkum šíření milimetrových (MMW), UWB a optických signálů v malých členitých prostorách jako je interiér dopravních prostředků. Hlavní část projektu se bude zabývat měřením a modelováním kanálu pro účely přenosu dat v bezdrátových osobních sítích (WPAN) pracujících v infračerveném a viditelném optickém pásmu a pro účely určování polohy předmětů pomocí systémů pracujících v MMW a UWB pásmu. Protože uvedené využití zmíněných technologií je na svém začátku a řada potřebných měření a výzkumů nebyla dosud provedena, jsou v těchto oblastech očekávány nejvýznamnější výsledky. Další záměr projetu je ověření a rozšíření již existujících MMW a UWB modelů kanálu vytvořených pro technologie WPAN a pro bezdrátové senzorové sítě. Budou zkoumány základní přenosové vlastnosti kanálu, jejich prostorové profily a dále parametry kanálu pro jeho statistický popis. Závěrečná část projektu bude zaměřena na porovnání dílčích modelů a stanovení hraničních limitů nejdůležitějších parametrů pro odlišné konfigurace komunikačního/měřícího systému a stavu kanálu.

Keywords
Channel measurement and modelling

Key words in Czech
Měření a modelování kanálu

Mark

GA13-38735S

Default language

English

People responsible

Blumenstein Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mikulášek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2013-01-01 - not assigned)

Results

CHANDRA, A.; KUKOLEV, P.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A. Autoregressive Model of Channel Transfer Function for UWB Link inside a Passenger Car. In Proceedings of the 19th International Conference on Communications (part of CSCC '15). WSEAS Applied Informatics & Communications. 2015. p. 238-241. ISBN: 978-1-61804-318-4. ISSN: 1790-5117.
Detail

KUKOLEV, P.; CHANDRA, A.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A. Out-of-vehicle time-of-arrival-based localization in ultra-wide band. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2016, vol. 12, no. 8, p. 1-11. ISSN: 1550-1329.
Detail

CHANDRA, A.; PROKEŠ, A. Intra-vehicle UWB channel modeling in frequency-domain. 2016. p. 1 (1 s.).
Detail

BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A.; MARŠÁLEK, R.; MECKLENBRÄUKER, C. Impulse noise mitigation for OFDM by time-frequency spreading. In Multiple Access Communications, Springer International Publishing. 2013. p. 8-20. ISBN: 978-3-319-03870-4.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; MARŠÁLEK, R.; FEDRA, Z.; PROKEŠ, A.; MECKLENBRÄUKER, C. Channel estimation method for OFDM in low SNR based on two-dimensional spreading. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2014, vol. 2014, no. 78, p. 715-728. ISSN: 0929-6212.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; MARŠÁLEK, R.; PROKEŠ, A.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. In-vehicle mm-Wave Channel Model and Measurement. In Vehicular Technology Conference (VTC Fall), 2014 IEEE 80th. 2014. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-4450-7.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; MARŠÁLEK, R.; CHANDRA, A.; PROKEŠ, A.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. In-vehicle UWB Channel Measurement, Model and Spatial Stationarity. In 2014 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC). 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-7659-1.
Detail

VYCHODIL, J.; BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A.; DERBEK, V. Measurement of In-Vehicle Channel – Feasibility Measurement of In-Vehicle Channel – Feasibility of Ranging in UWB and MMW Band. In 2014 International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE 2014). 2014. s. 695-698. ISBN: 978-1-4799-6729-2.
Detail

KUKOLEV, P.; CHANDRA, A.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. In-vehicle channel sounding in the 5.8-GHz band. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1687-1499.
Detail

BISWAS, S.; CHANDRA, A.; DHAR ROY, S. Cross-layer energy model for relay assisted 802.15.4 networks in a non-beacon-enabled mode. In IEEE International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI). 2014. p. 55-61. ISBN: 978-1-4799-3078-4.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A.; MIKULÁŠEK, T.; MARŠÁLEK, R.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. Measurements of Ultra Wide Band In-vehicle channel - statistical description and TOA positioning feasibility study. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 1-24. ISSN: 1687-1499.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. SIW slot antennas utilized for 60-GHz channel characterization. Microwave and Optical Technology Letters, 2015, vol. 57, no. 6, p. 1365-1370. ISSN: 0895-2477.
Detail

VYCHODIL, J.; CHANDRA, A.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A.; DERBEK, V. UWB Time Domain Channel Sounder. In Proceedings of 25th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2015. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 2015. p. 268-271. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

MECKLENBRÄUKER, C.; PROKEŠ, A.; BLUMENSTEIN, J.; ZEMEN, T. Characterization of short range intra-vehicle wireless links comparing ultrawideband 3-11 GHz and millimeter waves 55-65 GHz. IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS), Phoenix, USA, May 2015. 2015.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. Intra-Vehicular Path Loss Comparison of UWB Channel for 3-11 GHz and 55-65 GHz. In Wireless Highways to the Digital Economies & Smart Societies. Montreal, Canada: 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-6555-0.
Detail

KUKOLEV, P.; CHANDRA, A.; PROKEŠ, A. BER Performance of 802.11p in SISO, MISO, and MIMO Fading Channels. In Proceedings of the 19th International Conference on Communications (part of CSCC '15). WSEAS Applied Informatics & Communications. 2015. p. 89-93. ISBN: 978-1-61804-318-4. ISSN: 1790-5117.
Detail

CHANDRA, A.; KUKOLEV, P.; PROKEŠ, A.; MIKULÁŠEK, T.; MECKLENBRÄUKER, C. UWB measurements for spatial variability and ranging: Parked car in underground garage. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2016, vol. 99, no. PP, p. 1-4. ISSN: 1536-1225.
Detail

PROKEŠ, A.; MIKULÁŠEK, T.; BLUMENSTEIN, J.; MECKLENBRÄUKER, C.; ZEMEN, T. Intra-Vehicle Ranging in Ultra-Wide and Millimeter Wave Bands. In Proc. of IEEE Asia Pacific Conference on Wireless and Mobile. Bandung, Indonesia: Telkom University, Fakultas Teknik Elektro, 2015. p. 246-250. ISBN: 978-1-4799-8290-5.
Detail

KUKOLEV, P.; CHANDRA, A.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A. Out of vehicle channel sounding in 5.8 GHz band. In 7th International Workshop on Reliable Networks Design and Modeling. 2015. p. 341-344. ISBN: 978-1-4673-8049-2.
Detail

CHANDRA, A.; KUKOLEV, P.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A. Frequency-Domain In-Vehicle Channel Modelling in mmW Band. In In 1st International Forum on Research and Technologies for Society and Industry (RTSI 2015). 2015. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-8167-3.
Detail

VYCHODIL, J. 60 GHz Time Domain Channel Sounder. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: VUT v Brně, 2016. p. 277-281. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

CHANDRA, A.; PROKEŠ, A.; MIKULÁŠEK, T.; BLUMENSTEIN, J.; KUKOLEV, P.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. Frequency-Domain In-Vehicle UWB Channel Modeling. IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, 2016, vol. 65, no. 6, p. 3929-3940. ISSN: 0018-9545.
Detail

CHANDRA, A.; PROKEŠ, A.; BLUMENSTEIN, J.; KUKOLEV, P.; VYCHODIL, J.; MIKULÁŠEK, T.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. Intra Vehicular Wireless Channel Measurements. In European Project Space on Information and Communication Systems. Portugal: SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda., 2016. p. 3-28. ISBN: 978-989-758-155-7.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A.; CHANDRA, A.; MIKULÁŠEK, T.; MARŠÁLEK, R.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. In-Vehicle Channel Measurement, Characterization and Spatial Consistency Comparison of 3-11 GHz and 55-65 GHz Frequency Bands. IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, 2016, vol. PP, no. 99, p. 1-13. ISSN: 0018-9545.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; VYCHODIL, J.; POSPÍŠIL, M.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A. Effects of Vehicle Vibrations on mm-Wave Channel: Doppler Spread and Correlative Channel Sounding. In . 2016 IEEE 27th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. p. 386-390. ISBN: 978-1-5090-3253-2. ISSN: 2166-9589.
Detail

VYCHODIL, J. System Impulse Response Measurement Using M-sequences in the Presence of Non-linearities. Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. Brno: Vysoké učení technické, 2016. p. 98-101. ISBN: 978-80-214-5389-0.
Detail

KOTOL, M.; PROKEŠ, A.; MIKULÁŠEK, T.; RAIDA, Z. ESTIMATION THE TRANSMISSION BETWEEN ANTENNAS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN THE UWB BAND. In 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). IEEE Xplore, 2016. p. 1465-1469. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A. Antennas utilized for intra-vehicle 3–11 GHz and 55–65 GHz channel measurement. In Progress in Electromagnetics Research Symposium, PIERS. Shanghai, China: 2016. p. 4258-4262. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
Detail

PROKEŠ, A.; VYCHODIL, J.; POSPÍŠIL, M.; BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; CHANDRA, A. Time-Domain Nonstationary Intra-Car Channel Measurement in 60 GHz Band. In Proc. of International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016). Hanoi, Vietnam: University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi (VNU-UET), 2016. p. 1-6. ISBN: 9781509037605.
Detail

PROKEŠ, A.; BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T. Měření šíření elektromagnetických vln v automobilech pro účely komunikace i lokalizace. In Sborník přednášek konference Radiokomunikace. Pardubice: UNIT s.r.o., 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-905345-9-9.
Detail

CHANDRA, A.; MIKULÁŠEK, T.; BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A. 60 GHz mmW Channel Measurements inside a Bus. In Proceedings of the 8th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS). 2016. p. 1-5. ISBN: 9781479987856.
Detail

KINCL, Z.; PROKEŠ, A.; KOLKA, Z.: ULM850; Lineární driver pro 850 nm VCSEL laser. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav Radioelektroniky, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=cz&pers=&id=&type=&firma=&list=&id_grant=&id_news=. (prototyp)
Detail

TEJMLOVÁ, L.: UWBGEN; UWB generátor pro měřící pracoviště. Ústav radioelektroniky Purkyňova 118 612 00 Brno. URL: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.urel.feec.vutbr.cz%2Fweb_documents%2Fprodukty%2F2013%2FTejmlova_UWB_funkcni_vzorek_EN.pdf. (funkční vzorek)
Detail

TEJMLOVÁ, L., ŠEBESTA, J.: 2013 International Conference On Indoor Positioning and Indoor Navigation. Montbéliard (28.10.2013)
Detail