Project detail

Hodnocení trvanlivosti modifikovaného dřevoplastového kompozitu vystaveného působení ultrafialového záření

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Produkty vyráběné z dřevoplastového kompozitu jsou organického původu a mají tedy tendenci silně degradovat vlivem působení povětrnosti a světla. Protože dřívějším výzkumem již byl prokázán pozitivní vliv modifikace těchto kompozitů příměsemi vybraných odpadních a druhotných surovin na působení vlhkosti a biotických škůdců, v následujícím řešení bude prověřeno předpokládané zvýšení odolnosti proti degradaci UV zářením vzhledem k světlostabilitě těchto příměsí.

Mark

FAST-J-12-4

Default language

Czech

People responsible

Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Benešová Anna, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

BENEŠOVÁ, A. Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků 2012. Brno: 2012. s. 149-154. ISBN: 978-80-214-4578-9.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Cyclic Weathering of Wood - Polymer Composite Modified by a Fly Ash Admixture. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 145-149. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu. TZB-info, 2013, roč. 15, č. 18, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

BENEŠOVÁ, A. Fyzikálně-mechanické vlastnosti modifikovaného dřevoplastového kompozitu. In Sborník 15.odborné konference doktroského studia JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 357-357. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail