Project detail

Nové správkové hmoty pro sanace železobetonových konstrukcí s vyšší odolností proti požárům

Duration: 01.04.2012 — 31.12.2015

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2012-04-01 - 2015-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na vývoj nových správkových hmot s vyšší odolností proti požárům pro sanace železobetonových konstrukcí, využitelných pro různé aplikační tloušťky v závislosti na způsobu poškození sanované konstrukce.

Description in English
The project is focused on developing new materials with high fire resistance for repair reinforced concrete structures, usable applications for various thicknesses, depending on the structural damage.

Keywords
správková hmota; odolnost vysokým teplotám

Key words in English
repair mortar; high temperature resistence

Mark

FR-TI4/369

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-04-01 - 2015-12-31)

Results

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 s. ISBN: 978-80-260-2210-7.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The possibility of using inhibitors in new repair materials. In Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”. 1. 2015. p. 1518-1527. ISBN: 978-1-943847-70-9.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, T. Polymer-modified cement composites composition with increased resistance to elevated temperatures. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688(2013), no. 03, p. 158-164. ISSN: 1022-6680.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Beton TKS, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 76-79. ISSN: 1213-3116.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv extrémních teplot na parametry cementových kompozitů. Zpravodaj WTA CZ, 2013, roč. 2013, č. 1-2, s. 9-14. ISSN: 1213-7308.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. BETONY S KŘEMIČITÝMI POPÍLKY – ODOLNOST PROTI SÍRANOVÉ KOROZI. In Popílky ve stavebnictví 2013. 1. Brno: SSBK, 2013. s. 88-92. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Výběr potenciálně vhodných alternativních surovin pro vývoj správkových hmot odolných vůči působení extrémních teplot. In CONSTRUCTION MATERIALS Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská pol'nohospodárská universita v Nitre, 2013. s. 189-195. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Study of the parameters of lightweight polymer-cement repair mortars exposed to high temperatures. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 395(2013), no. 08, p. 429-432. ISSN: 1660-9336.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Comparsion of Compressive Strenghts of Concrete testing by Different of Sclerometers. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 65, p. 254-259. ISSN: 1877-7058.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Sanační hmoty pro dodatečnou protipožární ochranu železobetonových konstrukcí. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2012. 1. Brno: WTA CZ, 2012. s. 131-135. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers. In Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger. 1. Gold Coast, Australia: The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, 2015. p. 65-73. ISBN: 978-0-646-94377-0.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Náhrada silikátového pojiva správkových hmot určených do extrémních teplotních podmínek. Zpravodaj WTA CZ, 2015, roč. 2015, č. 3-4, s. 28-30. ISSN: 1213-7308.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; GRATCLOVÁ, K. Stabilizační příměsi pojiva správkových malt pro zlepšení odolnosti vůči působení vysokých teplot. In Construmat 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2015. s. 126-133. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot. In 978-80-214-5205-3. Brno: 2015. s. 123-127. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Složení lehké správkové hmoty s ohledem na požadavek zvýšené odolnosti vůči požáru. Zpravodaj WTA CZ, 2015, roč. 2015, č. 1-2, s. 7-12. ISSN: 1213-7308.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V. Research and Development of Lightweight Repair Mortars with Focus on Their Resistance to High Temperatures. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8(2014), no. 7, p. 760-763. ISSN: 1307-6892.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; ČERNÝ, V. Effect of artificial lightweight aggregate on resistance of polymer cement mortars to extreme temperatures. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 161-164. ISBN: 978-3-03835-083-5. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KOLÁŘ, K. Posouzení vhodnosti vybraných typů kemeniv pro cementové kompozity určené do extrémních teplot. Zpravodaj WTA CZ, 2014, roč. 2014, č. 1-2, s. 7-11. ISSN: 1213-7308.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Změny vybraných parametrů cementových kompozitů obsahujících odlišné typy plniva s ohledem na působení extrémních teplot. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 196-201. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

KONEČNÝ, D.; DIEDERICHS, U.; BYDŽOVSKÝ, J. Průzkum tunelu Alsterkrugchaussee v Hamburku za účelem návrhu protipožární ochrany konstrukce. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 412-420. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Analysis of relations for determination of parameters of various types of concrete based on ultrasonic pulse method measurement. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 99-107. ISBN: 978-3-03835-083-5. ISSN: 1022-6680.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J. K problematice stanovení pevností HSC odrazovými tvrdoměry systému Schmidt. Sanace betonových konstrukcí, 2014, roč. 2014, č. 24, s. 21-26. ISSN: 1211-3700.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Pevnosti a mrazuvzdornost betonů s bezsádrovcovými cementy. In Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. 1. Česká republika: Vysoká škola báňslá Ostrava, 2014. s. 87-95. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Study of parameters of new polymer-cement composites after exposure to extreme temperatures. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 81-84. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Influence of different types of fine aggregate to cement composites resistance to high temperatures. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 126-129. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; LUŇÁČEK, M.: SH-CPG; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - CPG. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; KEPRDOVÁ, Š.: SH-CSG; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - CSG. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.: SH-CPC2/G4; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - CPC2/G4. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; LUŇÁČEK, M.: SH-CSC2/G4; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - CSC2/G4. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; KEPRDOVÁ, Š.: SH-CPM2/G4; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - CPM2/G4. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; LUŇÁČEK, M.: SH-CSM2/G4; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - CSM2/G4. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; KEPRDOVÁ, Š.; LUŇÁČEK, M.: SH-PV/AM; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - PV/AM. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail