Project detail

Pořizování a zpracování HDR obrazů

Duration: 01.03.2012 — 30.04.2015

On the project

Cílem projektu a též akce COST 1005 HDRi je posílení pozice Evropy ve výzkumu v oblasti HDR a upevnění Evropy jako světové špičky v tomto směru. Cílem tohoto projektu je též ustavení postavení České republiky jako významného partnera ve výše uvedené akci prostřednictvím vlastního výzkumu, který bude posílen, a  spolupráce s tuzemskými a zahraničními parntery a tím i přispění k úspěchu akce COST 1005 HDRi.

Description in English
The main goal of the project is to research methods of high dynamic range (HDR) image acquisition, processing, and visualization and also extraction of information from such image as well as exploitation of such knowledge in applications with focus on security, traffic, and industral application with low cost HDR image acquisition technology.

Keywords
HDR (High dynamic range), HDR obrazy, pořizování HDR obrazů, zpracování HDR obrazů, výpočty HDR obrazů, aplikace HDR obrazů

Key words in English
HDR (high dynamic range), HDR images, HDR image acquisition, HDR image processing, HDR image rendering, HDR image applications

Mark

LD12027

Default language

Czech

People responsible

Jurzykowski Michal, Ing. - fellow researcher
Klepárník Petr, Ing. - fellow researcher
Musil Martin, Ing. - fellow researcher
Musil Petr, Ing. - fellow researcher
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST CZ (2011-2017)

- whole funder (2012-03-01 - 2015-04-30)

Results

SEEMAN, M.; ZEMČÍK, P.; PŘIBYL, B. Hue Correction in HDR Tone-mapping. European Signal Processing Conference EUSIPCO, 2013, vol. 2013, no. 21, p. 1-5. ISSN: 2219-5491.
Detail

SÝKORA, D.; KAVAN, L.; ČADÍK, M.; JAMRIŠKA, O.; JACOBSON, A.; WHITED, B.; SIMMONS, M.; SORKINE-HORNUNG, O. Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters. ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 1-16. ISSN: 0730-0301.
Detail

ČADÍK, M.; HERZOG, R.; MANTIUK, R.; MANTIUK, R.; MYSZKOWSKI, K.; SEIDEL, H. Learning to Predict Localized Distortions in Rendered Images. COMPUTER GRAPHICS FORUM, 2013, vol. 2013, no. 7, p. 401-410. ISSN: 0167-7055.
Detail

BAŘINA, D.; VRÁBELOVÁ, P.: spectra-fe; Software framework for a stellar classification. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/?id=365. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/?id=365. (software)
Detail

MUSIL, M.; MUSIL, P.; SEEMAN, M.; ZEMČÍK, P.: AdvHDRVideoCam; Funkční vzorek zlepšené kamery pro snímání HDR videa. Místnost Q203, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/403/. (funkční vzorek)
Detail

MUSIL, P.; MUSIL, M.; SEEMAN, M.; ZEMČÍK, P.: HDRVPS; HDR Video Processing Software. Místnost Q203, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/404/. (software)
Detail

JURZYKOWSKI, M.; MARŠÍK, L.; SEEMAN, M.; ZEMČÍK, P.: ColorHDRVideoCam; Prototyp barevné kamery pro snímání HDR videa. Místnost L210, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/354/. (funkční vzorek)
Detail

MARŠÍK, L.; SEEMAN, M.; ZEMČÍK, P.: VIGHMT; Video Image Group HDR Mergingand Tonemapping Test Application. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod. (software)
Detail

MARŠÍK, L.; SEEMAN, M.; ZEMČÍK, P.: FunkcniVzorekHDRKamery; Funkční vzorek jednoduché HDR kamery. Místnost L210, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/288/. (funkční vzorek)
Detail

SEEMAN, M.; ZEMČÍK, P.; JURZYKOWSKI, M.: VideoHDR; Video Image HDR reconstruction and Tonemapping Application. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod. (software)
Detail