Project detail

Diagnostic complex for detecting leakage of pressure media and material defects pressure components of nuclear and thermal power plants

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2014

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- part funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Programový projekt je zaměřen na vývoj modernizovaného zařízení pro diagnostiku úniků tlakových médií a detekci vad materiálu a jejich rozvoje v komponentách tlakových systémů. Vlastnosti zařízení budou optimalizovány pro použití v jaderných a tepelných elektrárnách. Součástí projektu je vytvoření znalostní databáze měřitelných projevů akustické emise vznikajících při počínajícím úniku médií nebo vznikajícím poškození materiálu.

Description in English
The project is aimed towards research and development of new generation of device intended for diagnosis of pressured media leakage and for diagnosis of fatigue cracks and their growth in pressured systems. Parameters of this equipment will be optimized for using in nuclear and coal power plants. An important part of the project is creation of knowledge database of measurable relations between acoustic emission signals and starting leakage of pressured media or starting of material degradation.

Keywords
diagnostika, monitoring, akustická emise, materiálové defekty a poškození, jaderná energetika, zpracování dat

Key words in English
diagnosis; monitoring; acoustic emissions; leaks; material defects and cracks; nuclear power engineering; data processing

Mark

FR-TI4/602

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Koula Václav, Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L. Netradiční aplikace metody akustické emise. 2012. 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. 102 s. ISBN: 978-80-214-4629-8.
Detail

VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Study of High-Cycle Fatigue Behaviour of Titanium Alloy Using Acoustic Emission Method. In Metal 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials. 2014. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2014. p. 1423-1430. ISBN: 978-80-87294-52-9.
Detail

VLAŠIC, F.; VOLÁK, J.; NOHÁL, L.; MAZAL, P.; HORT, F. Study of Initial Stages of Fatigue Process Using Non-destructive Testing Methods. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 553, p. 553-556. ISSN: 1013-9826.
Detail

VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; BÁRTKOVÁ, D. Studium vysokocyklového chování Cr-Ni-Mo-V oceli s využitím metody akustické emise. In NDE for Safety / Defektoskopie 2013. VUT v Brně a ČNDT. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2013. s. 247-254. ISBN: 978-80-214-4799-8.
Detail

BÁRTKOVÁ, D.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ACOUSTIC EMISSION RESPONSE DURING HIGH-CYCLE FATIGUE LOADING OF INCONEL 713LC. In Metal 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials. 2014. Ostrava: Tanger Ltd., 2014. p. 1206-1211. ISBN: 978-80-87294-52-9.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; JANA, M. The Use of Acoustic Emission Method for Diagnosis of Damage of Pneumatic Cylinders. In 19th WCNDT 2016 - World Conference on NDT. Munchen, Germany: German Society for NDT, 2016. p. 1-10. ISBN: 978-3-940283-78-8.
Detail

VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. Assessment of Early Fatigue of Power Plant Material Using Acoustic Emission Method. In XIth European Conference on NDT - Conference proceedings. Praha: VUT v Brně, 2014. p. P04.09-1 (P04.09-8 p.)ISBN: 978-80-214-5018-9.
Detail

KOULA, V.; VLAŠIC, F.; DRÁB, M.; SLUNEČKO, T.; VOLÁK, J. Utilization of Non-Destructive Methods for Monitoring Fatigue Crack Growth in Power Plant Material. In XIth European Conference on NDT - Conference proceedings. Praha: VUT v Brně, 2014. p. AEI-1 (AEI-11 p.)ISBN: 978-80-214-5018-9.
Detail

VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. Identification of Acoustic Emission Sources in Early Stages of Fatigue Process of Inconel 713LC. In 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE). 2014. Dresden, Germany: DGZfP and EWGAE, 2014. p. P3-1 (P3-7 p.)ISBN: 978-3-940283-63-4.
Detail

VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. HODNOCENÍ RANÝCH STÁDIÍ ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE V OBLASTI ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU. In Defektoskopie 2014 - sborník příspěvků. 1. Praha: VUT v Brně, 2014. s. 147-154. ISBN: 978-80-214-5035-6.
Detail

VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. Assessment of Early Fatigue of Power Plant Material Using Acoustic Emission Method. In 11th European Conference on Non-Destructive Testing. 2014. Brusel: EFNDT, 2014. p. 3275-3282. ISBN: 978-1-63439-504-5.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P.: 44. mezinárodní konference NDE for Safety 2014 / Defektoskopie 2014. Praha (09.10.2014)
Detail