Project detail

Zvyšování tepelné odolnosti pórovitých betonů

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Podstatou tohoto projektu bude vhodnou modifikací výrobních postupů a vstupních surovin upravit vlastnosti pórovitých betonů tak, aby byly odolnější vůči vyšším teplotám (do 500 °C) při zachování dostatečného tepelného odporu, aby mohly být použity jako tepelné izolanty

Description in English
This project is oriented on modification of production processes and substitution of raw materials to modify the properties of porous concrete to make it more resistant to higher temperature (up to 500 ° C). It should be maintain adequate thermal resistance of porous concrete to be used as thermal insulator

Keywords
lehčený beton, tepelná izolace

Key words in English
light-weight concrete, thermal insulation

Mark

FAST-J-11-34

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

MÉSZÁROSOVÁ, L. Utilization of waste materials in the development of new insulating system on silicate base for high temperature. In 2ND WTA-INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM: Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage Volume 2, Part 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. p. 77-83. ISBN: 978-3-937066-21-9.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Alternativní možnosti využití lehčeného betonu. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 476-479. ISBN: 978-80-904877-7-2.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Utilization of waste materials in the development of light concrete for high temperature. AD Alta, 2012, vol. 1, no. 2, p. 156-157. ISSN: 1804-7890.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of utilization of waste materials in the development of lightened concrete used as an insulating material for high temperature. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2011, Inovace ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. p. 197-201. ISBN: 978-80-904877-5-8.
Detail