Project detail

Hodnocení kvality lepidel pro dřevěné konstrukční lepené spoje pomocí infračervené absorpční spektroskopie - vývoj metodiky přípravy vzorků a měření

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Při hodnocení kvality lepeného spoje poškozeného vzorku je důležité určit typ a chemické složení použitého adhesiva. Všechna používaná adhesiva jsou polymerní, proto nelze použít standartní analytické metody pro anorganické vzorky. Pro tyto účely byla tedy odzkoušena metoda ATR analýzy infračerveným spektrometrem, vyhodnocení bylo ovšem nejednoznačné. Proto je potřeba vyvinout metodiku přípravy vzorku pro transmisní metodu a také zjednodušit způsob vyhodnocení získaných spektrogramů.

Mark

FAST-J-11-32

Default language

Czech

People responsible

Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Benešová Anna, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Vliv druhu dřeviny na přídržnost FRP kompozitu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2011, roč. XI, č. 2, s. 311-316. ISSN: 1213-1962.
Detail

VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; RÁHEĽ, J.; SŤAHEL, P. The Evaluation of Modifications to Glued Joints Utilizing Epoxy-Based Adhesive for Structural Timber Bonding. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012. Advanced Materials Research. Switzerland: TRANS TECH PUBLICATION, 2013. p. 37-42. ISBN: 978-3-03785-679-6. ISSN: 1022-6680.
Detail

BENEŠOVÁ, A. Analýza lepidel pro dřevěné konstrukční prvky infračervenou absorpční spektroskopií. In Sborník anotací 14. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 339-339. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Evaluation of structural wood glued joint quality, depending on selected type of ahdesive. AD Alta, 2012, vol. 2, no. 1, p. 98-101. ISSN: 1804-7890.
Detail