Project detail

Assurance of safe operation of dynamically loaded steel structures using acoustic emission detection

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2008

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT

- whole funder (2008-01-01 - 2008-12-31)

On the project

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně výzkumné činnosti v obou zúčastněných pracovištích a ekonomičtější využití zkušební techniky. Experimentálním cílem je prohloubení znalostí o chování dynamicky zatěžovaných materiálů a konstrukcí, zejména s využitím metody akustické emise.

Description in English
The main aim of the proposed project is to lift the research work in scientific research institutions to a higher level and to provide the transfer of knowledge to the economy using adapted techniques. An organized and system approach to research of the AE detection in high-strength materials under dynamic loading will combine intellectual potentials and facilities available at the two university institutions.

Keywords
akustická emise, kovová konstrukce, dynamické zatěžování

Key words in English
acoustic emission; metallic construction; dynamic loading

Mark

MEB090622

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2008-01-01 - 2008-12-31)