Project detail

Tvorba multimediálního studijního materiálu "Proudění v systémech říčních koryt"

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Mark

2629/2011/F6d

Default language

Czech

People responsible

Smelík Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šlezingr Miloslav, prof. Dr. Ing. - fellow researcher
Uhmannová Hana, Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Water Structures
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

ŘÍHA, J.; SMELÍK, L.; UHMANNOVÁ, H. Možnosti zvýšení protipovodňové ochrany obcí na Děčínsku. In Odborná konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2011. 1. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2011. s. 54-60. ISBN: 978-80-7458-012-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Využití stabilizačního působení vegetačního vlnolamu pro ochranu paty abrazního srubu. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62, č. 7/2012, s. 255-255. ISSN: 1211-0760.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; HENEK, M. Bank erosion - big problem of dams. Journal of Landscape Management, 2012, vol. 3, no. 1/2012, p. 61-65. ISSN: 1804-2821.
Detail

ŠLEZINGR, M. Problematika nakládání se sedimenty na řece Ohři. In IX.International Scientific Conference SvF TUKE. 1. Košice: Technical University of Kosice, 2012. s. 20-23. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

ŠLEZINGR, M.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; PILAŘOVÁ, P. Establishment of the value of immovable property. In INFRAEKO 2012. 1. Rzeszów - Kraków, PL: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012. p. 269-274. ISBN: 978-83-7199-726-6.
Detail

ŠLEZINGR, M.; HENEK, M.; PELIKÁN, P. Risk of Damage by Leisure Use of Reservoirs. In Rekreace a ochrana přírody - ruku v ruce... 2012. 1. Brno: Mendel University in Brno, 2012. p. 150-153. ISBN: 978-80-7375-611-6.
Detail

ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J. Stabilizace břehů - návrh vlnolamů. In Medzinárodná vedecká konferencia CONECO 2012. Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia. 20 rokov prevádzky vodného diela Gabčíkovo. 1. Bratislava,SK: Vydavatělstvo STU Bratislava, 2012. s. 317-317. ISBN: 978-80-227-3593-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Problematika návrhu a složení stabilizačních předpěstovaných koberců na břehy toků a nádrží. In Medzinárodná vedecká konferencia CONECO 2012. Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia. 20 rokov prevádzky vodného diela Gabčíkovo. 1. Bratislava, SK: Vydavatělstvo STU Bratislava, 2012. s. 318-318. ISBN: 978-80-227-3593-3.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PILAŘOVÁ, P.; PELIKÁN, P. Základní specifika stabilizace břehů nádrží. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. 1. Košice: Technical University of Kosice, 2012. s. 10-14. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail