Project detail

Detekce počátku šíření únavových trhlin pomocí metody akustické emise a změny frekvence zatěžování

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Mark

FRVŠ 3070/2011 G1

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Vlašic František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gejdoš Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Dept. of Structural and Phase Analysis
- (2011-01-01 - 2011-12-31)